Nya ledare valda på kongresser i Lund

Vid nykterhetsrörelsens kongresser i Lund valdes Johnny Mostacero till ny ordförande i IOGT-NTO, Mona Örjes för Juniorförbundet och Eric Tegnander för UNF.

De tre förbundens kongresser avslutades i lördags med ordförande- och styrelseval och fest på kvällen.
– Jag är laddad för att ta upp kampen och fortsätta driva på för att släcka ner alkoholreklamen. Jag ser också fram emot arbetet med att synliggöra och bryta alkoholnormen, sade Johnny Mostacero, nyvald förbundsordförande för IOGT-NTO.

NYVALDA Eric Tegnander, UNG, Mona Örjes, Junis, och Johnny Mostacero, IOGT-NTO. Foto: Johan Örjes/Drugnews
NYVALDA Eric Tegnander, UNF, Mona Örjes, Junis, och Johnny Mostacero, IOGT-NTO. Foto: Johan Örjes/Drugnews

Han valdes enhälligt till att efterträda Anna Carlstedt som i maj valdes till ordförande för Röda Korset i Sverige. Till vice ordförande i IOGT-NTO återvaldes Andrine Winther.

Ett kongressuttalande togs med uppmaning till regeringen som håller på att ta fram ny svensk alkoholstrategi att ta sin utgångspunkt i OECD:s rapport och WHO:s alkoholstrategi. Båda framhåller höjda skatter, begränsad tillgänglighet och strikt marknadsföring som effektiva åtgärder att minska alkoholskador.

Till ny ledare för Juniorförbundet (Junis) valdes Mona Örjes, distriktskonsulent för IOGT-NTO i Uppsala. Och i Ungdomens Nykterhetsförbund återvaldes Eric Tegnander till ordförande (se intervju i annan artikel). Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kongressar vid annan tidpunkt.

Annonser