Begler chef för Försäkringskassan

Regeringen har utsett Ann-Marie Begler till ny generaldirektör för Försäkringskassan. Hon kommer närmast från samma post på Skolinspektionen där Helen Ängmo tillträder som tf chef 1 september.

Ann-Marie Begler, född 1954, har socionomexamen och har arbetat som överdirektör på Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, och generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

Till Skolinspektionen kom hon som generaldirektör 2008 och ledde tidigare den organisationskommitté som inrättade inspektionen. Där har hon gjort sig känd som en fiende till att använda drogtester i skolor.

– Det har varit sju fantastiskt lärorika och spännande år. Våra granskningar och tillsyn har kunnat ge bra underlag för det nödvändiga förändringsarbetet i skolan, säger Ann-Marie Begler i en kommentar.

Begler efterträder från 1 september Dan Eliasson (numera rikspolischef) som generaldirektör på Försäkringskassan. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) säger att en våra största politiska utmaningar är att bryta de stigande ohälsotalen. Försäkringskassan är då en mycket viktig aktör och Strandhäll framhåller Beglers vana att leda förändringsarbete och inte ”ducka för tuffa utmaningar”.

Helen Ängmo, blir tf chef på Skolinspektionen.
Helen Ängmo, blir tf gd på Skolinspektionen.

Som tillförordnad generaldirektör för Skolinspektionen har regeringen utsett Skolverkets nuvarande överdirektör Helen Ängmo. Hon fortsätter parallellt även att leda gymnasieutredningen som ska lämna sina förslag nästa sommar.

Annonser