Så kan studenters alkoholhets brytas

Just nu pågår nollning – eller inspark – av 240 000 nya studenter vid högskolor och universitet. Projekt prövas nu för att minska alkoholhetsen vid skolstarten.


Sveriges förenade studentkårer och IQ-initiativet driver tillsammans ”Bästa festen”, för en smartare och mer inkluderande alkoholkultur för studenter.

D444-BastaFestenlog1– För många studenter är insparksveckan, på gott och ont, kopplad till en hel del alkohol. Därför har flera kårer och nationer runt om i landet börjat arbeta för att förändra alkoholkulturen. Det är viktigt att alkohol och alkoholkonsumtion inte skapar en miljö där studenter känner sig exkluderade om de väljer att inte dricka, säger Caroline Sundberg, ordförande för SFS, i en kommentar.

Exempel på kårer som försökt ändra traditionerna under insparken är Lundaekonomerna – som infört alkoholfri dag mitt i veckan – och Mälardalens studentkår, som prövar arrangemang med live-akter och sköna miljöer istället för vanliga puben.

Vid universitetet i Karlstad där omkring 3 400 studenter ska introduceras i veckan arbetat kåren för fullt för att drickandet inte ska gå över styr. Många aktiviteter pågår och faddrar utbildas för en bra alkoholkultur.

– Jag tycker att det har blivit bättre och vårt samarbete med studenthälsan gör att vi har fler aktiviteter som inte är alkoholcentrerade, så ja vi har fler aktiviteter som inte sätter alkoholen i fokus, säger kårordförande Amanda Green till P4 Värmland.

I projektet Bryt Nu! driver Ungdomens nykterhetsförbund en kampanj för att få fler att reflektera över det starka alkoholtrycket i studentmiljön. I våras besöktes sju universitet och mötte rektorer och kårer. Nu planeras en fortsättning under hösten.

Amanda Borg. Foto: UNF
Amanda Borg. Foto: UNF

– Vi vill belysa den starka alkoholnormen som finns i universitetsvärlden. Alla tänker inte på den, men märker ofta den alkoholhets den medför, säger Amanda Borg, kampanjledare för Bryt Nu, till Drugnews.

Hon har själv gått på Linnéuniversitetet i Växjö och jobbade ofta i kårbaren.
Varför är alkoholnormen så stark bland studenter, tror du?
– Dels dess starka traditioner på många universitet, med nollningar och inskolning med mycket alkohol. Men många studenter ser även tiden där som ett undantagstillstånd, en sista chans att leva ut innan ett krävande vuxenliv tar vid, svarar hon.

Insparksveckorna är viktiga, då läggs ribban och universitetet anger vilken alkoholkultur som är accepterad. För många studenter som flyttar hemifrån till ny ort kan frihet med mycket alkohol leda till ett framtida beroende.
– Därför är det viktigt med även helt alkoholfria aktiviteter, där har kåren och universitetsledningen ett stort ansvar, säger Amanda Borg.

SFS och IQ:s tips till studenter under insparkningsperioden:
1) Festa med omdöme och drick varannan vatten. 2) Alkoholtjata inte (respektera om någon vill dricka mindre eller inte alls). 3) Ifrågasätt alkoholnormen (tipsa nation och studentkår om alternativ).

Annonser