Budget: ökat stöd för barn

Regeringen och Vänsterpartiet vill satsa 250 miljoner kronor per år för till att stärka sociala barn- och ungdomsvården. Tanken är bland annat förstärka den hårt belastade socialtjänsten. Dessutom ska ungas psykvård stärkas med 280 miljoner per år.

Förslaget finns med i budgetpropositionen om att avsätta 250 miljoner mellan åren 2016 -2019 bl a ökad bemanning, men även satsningar på kompetens och kvalitet.

Pengarna ska gå till fler anställda som utreder barn som far illa och kvalitetsutveckling.

Såväl fackliga organisationer som mediagranskning har visat på att socialtjänsten är i kris. Socialchefer larmar om att det är stressigt, svårt att hinna med och behålla behörig personal.

Enligt nationella samordnaren för sociala barn- och ungdomsvården hinner socialsekreterare som utreder barn som far illa inte träffa dem mer än 15 minuter i genomsnitt.

Åsa Regnér.
Åsa Regnér.

– Det som är viktigt är att barn ska ha tid att beskriva sin situation. Man ska ha tid att se barnen och man ska kunna svara på orosanmälningar. Den här satsningen hoppas vi kan göra att man får en vardag där man har förutsättning till det, säger ansvarig barnminister Åsa Regnér (S), till SvD.

I helgen blev det även klart regeringen S+MP tillsammans med V vill satsa 280 miljoner kronor om året till stöd för unga med psykisk ohälsa. Varav 130 miljoner för att rusta upp ungdomsmottagningar i landet (utbildad personal och ökade öppettider) och 150 miljoner för att ta fram nya initiativ på området.

– Det är många unga som mår dåligt och de blir tyvärr allt fler. Inte minst unga tjejer där ohälsotalen ökar mest, säger V-ledaren Jonas Sjöstedt till SvD.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran är svajig. Idag beräknas minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård (enligt ny CAN/SKL-studie), troligen är de fler. Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

Läs mer

Annonser