Förbättra kunskap om spelmissbruk

Socialstyrelsen får en miljon kronor för att ta fram och sprida kunskap om stöd och behandling av spelberoende.

Drygt två procent av befolkningen i Sverige beräknas vara problemspelare, i åldrarna 16-17 år är andelen den dubbla. Spelproblem jämförs ofta med drogberoende och orsakar sociala, ekonomiska och hälsoproblem för enskilda och anhöriga.

Men det saknas ett nationellt kunskapsstöd för hur uppmärksamma och upptäcka spelmissbruk och ge råd och behandling.

Det vill regeringen försöka ändra på och ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett stöd och sprida till kommunala verksamheter och hälsovården.

– För att kunna hjälpa personer med spelproblem och deras anhöriga måste professioner inom både kommun och landsting få bättre kunskap om vad spelmissbruk och problemspelande är och vad det innebär. Genom det här uppdraget vill vi råda bot på okunskapen och därmed kunna hjälpa fler ut ur sina spelproblem, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en kommentar.

Tema: Spel

Spelmissbruk

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”
Folkhälsomyndigheten har regeringsuppdrag att förebygga och minska skador av överdrivet spelande och är nationell kunskapsmyndighet på området. Socialstyrelsen ansvarar numer för fördelning av statliga medel till spelberoendebehandling.

Läs mer

Annonser