Brukarvänpris till Folkhälsomyndigheten

B960-SBFlog0minSvenska Brukarföreningens tilldelar Årets Brukarvänpris till Folkhälsomyndigheten för lyhördhet, ickediskriminerande språk och vägledningen för fler sprutbyten. Om politisk ideologi är viktigare än att rädda liv för drogberoende personer debatterades på onsdagens brukarkonferens.

Brukarföreningen – som samlar opiatberoende och anhöriga – arrangerade seminariet i Bonnierhuset i Stockholm.
Ordförande Berne Stålenkrantz delade ut Årets Brukarvänpris till Folkhälsomyndigheten. Han har själv varit bollplank till kommittén som tog fram vägledningen som förordar fler sprutbyten i landet för narkotikaberoende för att förebygga hiv och hepatit.

– Ni har varit lyhörda, sakliga och skriver ”personer som intar droger” om oss, istället för missbrukare. Ord är viktiga. Vi ser er – tack för att ni ser oss, sade Stålenkrantz.

Generaldirektör Johan Carlson tog emot blommor och en tavla av konstnären Carsten Engström.
– Vi är så glada för priset. Det finns inga missbrukare eller så är vi alla missbrukare på olika sätt. Det viktiga är att se människor som likvärda och att alla har rätt till skydda sin hälsa, sade Carlson.

Resursmottagningen på landstingets metadonverksamhet i Stockholm fick hederspris för sitt arbete med att anpassa kliniken till patienterna istället för tvärtom. ”Vi lyssnar och stänger inte av någon”. Det finns någon hos oss som varit utslängd 15 gånger tidigare som inte klarade följa reglerna, berättade sektionschef Nadja Eriksson.

Teamets läkare Lars Sjöstrand sade i tacktalet att de flyttat tillbaka beroendevården i medicinetiskt sammanhang, om man inte kan bota, så kan man lindra i alla fall.

DEBATT. Fr v Hanna Solberger och Yvonne Zätterman-Åberg (moderatorer), Anti Avsan, riksdagsman, Björn Fries, fd narkotikasamordnare, Inger Forsgren, RFHL, och Micke Johansson och Berne Stålenkrantz från Brukarföreningen.
DEBATT. Fr v Hanna Solberger och Yvonne Zätterman-Åberg (moderatorer), riksdagsman Anti Avsan, Björn Fries, fd narkotikasamordnare, Inger Forsgren, RFHL, Micke Johansson och Berne Stålenkrantz, Brukarföreningen.

Tema för årets brukarkonferens var ”Är politisk ideologi och signaler viktigare än att rädda våra liv?”. Alla i debattpanel svarade givetvis ja på frågan. Men sen övergick det mest till angrepp av riksdagsledamoten Anti Avsan (M) som var ganska ensam på konferensen att försvara visionen om narkotikafritt samhälle och pekade på problem med läckage på några underhållsprogram .

Björn Fries, tidigare nationell narkotikasamordnare, idag V-politiker i Karlskrona, pressade Avsan. Bland annat om han kan tänka sig att utreda hur konsumtionsförbudet av narkotika från 1988 fungerat (som möjliggör för polisen att drogtesta), vill ha fler byten för rena sprutor och kan tänka sig nationellt naloxonprogram (för häva överdoser).

Anti Avsan
Anti Avsan

– Jag är inte avvisande till att rädda liv med naloxon. Sprutbyten får avgöras lokalt. Vad gäller kriminalisering av eget bruk, som kan förhindra att unga börjar med narkotika, så tycker jag inte det är den viktigaste frågan att utreda idag, svarade en till synes behärskad Anti Avsan, som arbetat både som polis och domare.

Några tyckte att stigmatisering och moraliserande av narkotikaanvändare fortgår. Men Stålenkrantz påminde om att droganvändare de senaste fyra, fem åren oftare används som experter i forskning och studier. En av Brukarföreningens slogans är ”Inget om oss, utan oss”.

Författaren Magnus Linton berättade om sin nya bok och hur Sveriges ”unika” idé om det narkotikafria samhället växt fram. Professor Ted Goldberg och riksdagsledamoten Karin Rågsjö (V) var två andra föreläsare som ifrågasatte dagens narkotikapolitik.

På eftermiddagen handlade konferensen mer om läget inför FN-konferensen om narkotikakonventionerna nästa år i New York. En representant för regeringen berättade om förberedelser inför den. Andra ämnen var global aktivism och mänskliga rättigheter för de som använder droger. Inbjudna från Socialstyrelsen berättade om förslagen till nya föreskrifter om underhållsprogram för opioiodbehandling.

Annonser