Alkohol, tobak, fetma utmanar Europa

B868-WHOlogGENÈVE Européer dricker och röker mest i världen, och övervikt är växande problem. De tre utgör stora risker för förtida död, konstaterar WHO i sin hälsorapport över Europa.

Rapporten ”The European health report 2015” (pdf-fil, 150 sidor) ges ut vart tredje år och ska ge en lägesbild och hur uppsatta hälsomål följs i regionen för att minska förtida död, öka medellivslängd, minska ojämlikhet hälsa, tillgänglig vård, etc och upprätta nationella mål till 2020.

WHO:s hälsorapport om EuropaHälsosituationen har blivit bättre på fler områden – vad gäller typ-2 diabetes, cancer och hjärt- kärlsjukdomar går det åt rätt håll och förtida död minskar. Skillnaderna i Europa vad gäller barnadödlighet, meddellivslängd och arbetslöshet har minskat, även om det fortfarande finns stora skillnader.

Vad gäller tobaks- och alkoholkonsumtion och fetma så går det sämre. Invånarna i Europa dricker och röker fortfarande mest i världen. Och övervikt och fetma ökade i de flesta länder i regionen 2010 – 2014 och ligger bara strax efter Amerika-regionen.

Trots minskade alkoholkonsumtion och rökning i flera länder, så är den inte tillräcklig för att nå hälsomålen i Europa för icke smittsamma sjukdomar i tid.

Nätverket Eurocare påminner därför EU-kommissionen om akut behov att ta fram en ny alkoholstrategi för unionens medlemsländer för stöttas att ta itu av hela spektret av alkoholproblem och minska alkoholskador.

WHO:s generaldirektör Margaret Chan. Foto: Drugnews
Margaret Chan Foto: Drugnews

”Höj tobaksskatterna!” Ett viktigt verktyg att skydda liv som FN bör uppmuntra länderna använda för att stödja världens utvecklingsmål och minska rökningen som kräver cirka 6 miljoner människoliv per år.
Det uppmanar WHO:s generaldirektör Margaret Chan och borgmästare Michael R Bloomberg i New York tillsammans.

Annonser