Enhetspaket kan kräva ändrad grundlag

En utredning undersöker om Sverige ska införa neutrala tobakspaket för att locka färre att röka. Men för det kan behöva göras en grundlagsändring, enligt utredaren.

– Det är inte självklart att det inte skulle kunna gå utan en sådan ändring, men det är ändå tveksamt att tryckfrihetsförordningens undantag för tobaksreklam skulle fungera med en reglering som helt styr förpackningens utseende, säger lagman Göran Lundahl till Tobaksfakta.

Göran Lundahl
Lagman Göran Lundahl

Han anser att det finns skäl att införa neutrala paket i landet. Och har anmält sin bedömning till regeringen eftersom det är utanför hans uppdrag att föreslå grundlagsändringar.

Lundahl fick i våras av nya regeringen tilläggsdirektiv i en pågående tobaksutredning om hur EU:s nya tobaksdirektiv ska implementeras. Att även undersöka och ge förslag om fler rökfria allmänna platser; exponeringsförbud för tobak i butiker; och neutrala standardiserade tobaksförpackningar (med lika bakgrund och typsnitt för olika varumärken, dessutom stora varningsbilder).

Tobaksutredning ska vara klar 1 mars nästa år. Men det är oklart om tobakpaketens utformning är en fråga för TF. Behövs en grundlagsändring för neutrala paket, så krävs beslut av två riksdagar med val emellan. En annan utredning, grundlagskommittén, som ser över och föreslår nya grundlagsändringar, har dessutom en senare deadline, i september nästa år, enligt Tobaksfakta.

Australien införde som första land neutrala tobakspaket, trots motstånd från tobaksindustrin som hotat och stämt landet (om värna loggor och varumärken). Även bland andra Irland och England har beslutat gå vidare och införa neutrala paket, utan att invänta avgörandet för Australien.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser