Cannabis misstänks på Tollare

IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare misstänker att droger förekommit på skolområdet. En polisanmälan har gjorts och en grupp elever har drogtestats.

Elever hade nyligen hittat något som tros vara cannabisrester i gymnastiksalens omklädningsrum och även känt att det luktat.
– Vi är ganska säkra på att det gjorts drogfynd och har polisanmält det. Det här tar vi på största allvar, säger rektor Mats Kempinsky till Drugnews.

Tollare folkhögskola. Foto: Udo Schröter /Flickr CC BY 2.0
Tollare folkhögskola. Foto: Udo Schröter /Flickr CC BY 2.0

Fyndet gjordes i lokaler där även andra personer har tillgång till. Men några elever har under hösten brustit i motivation och närvaro och väckt misstankar om droganvändning..

”Ett antal” elever har nu drogtestats och provsvar väntas inom kort.
– Då vet vi och kan agera utifrån det. Vi har ett möte med ledningsgruppen på måndag om hur vi ska gå vidare. Vi är en drogfri skola, men regler och förebyggande kan behöva ses över, säger han.

Tollare folkhögskola, som ligger i Saltsjö-Boo utanför Stockholm, skriver avtal med varje elev om att skolan är drogfri och att provtagning görs vid misstanke. Upptäcks narkotika, så skrivs deltagaren ut från skolan. Om någon kommer dit alkoholpåverkad blir det först varning och utskrivning vid upprepning. Men de får söka tillbaka nästa läsår om de är drogfria.

Staffan Hübinette är lärare i drogprevention på Tollare sedan många år.
– Det här är ingen dramatik egentligen. Nära varje läsår är det någon som misstänks för droger. Det finns i samhället och även på nykterhetsrörelsens skola, viktigt är att ha en tydlig policy och agera när det upptäcks. Och avstängd elev är välkommen tillbaka i framtiden, säger Hübinette till Drugnews.

Annonser