Upprop för global alkoholkonvention

Prisade kvinnoorganisationen KSAN har startat en namninsamling med krav att svenska regeringen tar initiativ till en global alkoholkonvention med målet att halvera drickandet till 2025.

”Vi kräver att Sverige återtar ledningen för folkhälsobaserad alkoholpolitik och att regeringen ska verka såväl i Europa som internationellt för en alkoholkonvention”, står det i uppropet och en namninsamling har inletts.

KSAN Årets ideella organisation. Kanslichef Leena Haraké och styrelseordförande Maj-Inger Klingvall. Foto: Slim Lidén.
KSAN Årets ideella organisation. Kanslichef Leena Haraké och styrelseordförande Maj-Inger Klingvall. Foto: Slim Lidén.

 Det är KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, som tagit initiativet. Föreningen fick i förra veckan utmärkelsen ”Årets ideella organisation” på konferensen Förebygg.nu i Göteborg.
– Vi är givetvis glada för uppskattningen för det vi gör. Och nu går vi vidare, säger Leena Haraké, kanslichef på KSAN, till Drugnews.

Hon var aktiv under uppmärksamhetsveckan om alkoholens risker som hölls vecka 45. Bland annat lyftes samband mellan alkohol och olika skador och sjukdomar som cancer lyftes fram.
– Det finns mycket fakta och information om alkoholens allvarliga hälsokonsekvenser, alkohol tar många liv. Samtidigt finns svårighet och motvilja att ta till sig detta. När jag samlade bakgrundsinformation, så märkte jag att inte mycket hänt, säger hon.

Hon hittade exempelvis en riksdagsmotion från början av 1978 av Eric Enlund (FP) som hade liknande funderingar som Leena fyra decennier senare.

Alkoholkonsumtionen har ökat efter Sveriges EU-inträde 1995 och reklamen för alkohol briserat. Leena Haraké tycker att Sverige bra lyfte fram alkoholproblem under EU-ordförandeskapet och fick i hamn en alkoholstrategi i WHO om att minska skadorna. Men EU lyckades inte ta fram en ny alkoholstrategi när den gamla gick ut.

– Nu är det dags att gå vidare och åter ta ledningen för en folkhälsopolitik internationellt. Sverige bör arbeta för en ramkonvention om alkohol inom FN-systemet, ungefär som på tobaksområdet, med konkreta mål, som att halvera alkoholkonsumtionen. Det är ett rimligt mål på tio år, säger Leena Haraké.

Namninsamling startades redan vid konferensen i Göteborg där flera hundra namn samlades in bland preventionsaktiva. Dessutom har en digital namninsamling öppnats, som även ska kompletteras med en engelsk översättning.

Till sommaren hoppas KSAN i samarbete med andra organisationer fått ihop många namn och ska uppvakta svenska regeringen om att driva på för en global ramkonvention på alkoholområdet.

• Fotnot: En halverad alkoholkonsumtion till å 2025 skulle för svensk del innebära en minskning från dagens 9,4 liter ren alkohol per invånare till cirka 4,5 liter, och för Ryssland från 17 liter

Annonser