Studie: genmutation bakom dåligt ölsinne

HELSINGFORS Det finns en biologisk förklaring till att vissa inte kan klara hantera alkohol – blir impulsiva, tar risker och hamnar i bråk. Det menar finska forskare i en studie som funnit att en särskild genförändring spelar in.

Att alkohol påverkar människor olika är känt – för de flesta är drycken ett socialt smörjmedel eller blir mer sentimentala. Men andra påverkas mer negativt, de blir impulsiva, oberäkneliga och personlighetsförändrade, även av små mängder. Det handlar inte bara om bråk under berusning, utan även andra riskbeteenden som oskyddad sex, rattfylleri, sämre kontroll över ekonomi…

Olika reaktioner. Foto: John Seb Barber/Flickr
Olika reaktioner. Foto: John Seb Barber/Flickr CC BY 2.0

Finska forskare vid Helsingfors universitet har med hjälp av ett unikt register kunnat identifiera personer som alla har en särskild genförändring. En gen som kodar för serotonins 2B-receptor. Dess exakta funktion är ännu inte riktigt klarlagd, men den har kunnat kopplas till impulsivt beteende. Signalsubstansen serotonin har betydelse för kontroll av bland annat aggressivitet.

– Resultaten tyder även på att personer med denna mutation är mer impulsiva av naturen även när de är nyktra, och de är mer benägna att kämpa med självbehärskning eller humörstörningar, säger psykiatern Roope Tikkanen som lett studien i en kommentar.

I en tidigare studie i samarbete med National Institute of Health i USA av personer med alkoholproblem noterades samband mellan genförändringen och impulsivitet. Men av de 9 000 personer av olika nationaliteter som då undersöktes var det bara finländare som hade genförändringen.

Forskarna uppger att 2,2 procent av finska befolkningen har genmutationen, det innebär att över 100 000 finländare har ökad risk för impulsivitet och svårigheter att kontrollera sig om de dricker alkohol. Om genen är lika vanlig i exempelvis Sverige är inte säkert, då Finland historisk varit mer avskilt och genpoolen är mer homogen, enligt forskarna.

Genmutationen är ärftlig och för dem som vet om att de har den, så är det viktigt att kontrollera sitt drickande, enligt forskarna.
– Men det är också möjligt att försöka hjälpa de här personerna att kontrollera sitt impulsiva beteende bättre med hjälp av psykoterapi och medicinering, säger Roope Tikkanen till Hufvudstadsbladet

Men det handlar inte bara om biologi. Han jämför med diabetes, att även om det finns gener som ökar risken för en sjukdom, så kan ändrade livsstilar förhindra att den bryter ut. Och barn bör följas extra noga för att se om de utvecklar avvikande impulsivt beteende, enligt Tikkanen.

Rönen om genmutationen väcker nya frågor som forskarna tänker gå vidare med. Hänger en bristande impulskontroll kopplat till genen även ihop med att man utvecklar olika beroenden? Och kan den även hänga samman med somatiska sjukdomar?

• Fotnot: Studien ”Impulsive alcohol-related risk-behavior and emotional dysregulation among individuals with a serotonin 2B receptor stop codon” publicerades i veckan i tidskriften Translational Psychiatry.

Annonser