Fyra stödlinjer samlade

Det rikstäckande ansvaret för Stödlinjen för spelare och anhöriga, och Alkoholhjälpen har förts över från Folkhälsomyndigheten till Stockholm läns sjukvårdsområde, SLSO. Där finns sedan tidigare Sluta rökalinjen och Alkohollinjen.

Folkhälsomyndigheten har fördelat statsbidrag till fyra nationella stödlinjer. Webb- och telefontjänster för råd och stöd till personer som tycker sig ha problem med spel, alkohol eller tobak.

Dessa fyra stödlinjer drivs framöver nu alla av SLSO, bland annat av samordningsskäl och kunna utbyta erfarenheter, kompetens och även för metodutveckling och kvalitetssäkring.

De fyra nationella stödlinjerna är: D504-Stodlinjer-4

 

Annonser