Flera foster utsätts för alkohol

Även om de flesta kvinnor slutar dricka alkohol när de väntar barn, så utsätts ändå foster eftersom många kvinnor slutar först när de vet att de är gravida. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet som pekar på behov av tidig information.

Utsatthet för även lite mängd alkohol kan enligt forskningen orsaka utvecklingsskador, missfall och for tidig födsel. Redan vid befruktning kan alkoholkonsumtion vara en risk för det blivande fostret.

– Utveckling av det centrala nervsystemet är känsligt för påverkan under de första veckorna. Därför är det viktigt att kvinnor får kunskap om riskerna, säger Janna Skagerström, doktorand och folkhälsovetare vid Linköpings universitet, till Drugnews.

Hon har nyligen disputerat på sin avhandling om fosters utsatthet för alkohol. Trots att många kvinnor slutar dricka helt under graviditeten, så utsätts ändå många foster för alkohol.

I hennes studie har över 1 600 gravida svenskor fått svara på frågor vid 30 mödravårdsmottagningar och dessutom ett 40-tal intervjuer med unga kvinnor som ännu inte fått barn. Dessutom har barnmorskor tillfrågats.

Året före graviditeten drack 86 procent av kvinnorna alkohol. Merparten av dem 94,5 procent avbröt helt att dricka, men först när de fick veta att de var gravida. De övriga 5,5 procent drack oftast mindre mängd, fast de var gravida.

Janna Skagerström
Janna Skagerström

– Det är oroande att så många dricker alkohol innan de upptäcker att de är gravida. Foster riskerar påverkas negativt under den första tiden då centrala nervsystemet tidigt utvecklas, säger Janna Skagerström.

Hon anser att information om riskerna med alkohol för foster bör erbjudas i tidigare skede. Inte bara på mödravårdsmottagningar, utan vid preventivmedelsrådgivning och i skolor.

I studien framkom också att nära nio av tio kvinnor dricker i fertil ålder, delvis på grund av ett socialt tryck. Och att de som inte vill dricka, ofta får en mängd frågor om varför. Inte alla vill berätta att de planerar bli gravida eller annat och ska inte behöva det heller, säger Skagerström.

Av de kvinnor som fortsatte dricka även efter graviditetsbeskedet, fanns ofta samband som boende i storstad, högre ålder, lägre socialt stöd, starkare dryckesvanor före graviditet, enligt studien.

• Hur många barn som föds med alkohol- och andra drogskador är oklart. Regeringen har uppdragit att utreda hur många de är och vilken hjälp de får.

• Avhandlingen Alcohol consumption during pregnancy: Prevalence, predictors and prevention” av Janna Skagerström, Linköping University Medical Dissertations No 1470, DOI: 10.3384/diss.diva-122375.

Annonser