EU-länder begär ny alkoholstrategi

B600-EU-logg01.jpgBRYSSEL EU:s hälsoministrar uppmanade i veckan den motsträviga EU-kommissionen att ta fram en ny alkoholstrategi för att minska skadorna, den gamla har gått ut. Folkhälsominister Gabriel Wikström vill vara offensiv.

Det var på rådsmötet i måndags som hälsoministrarna efterlyste en ny strategi. Den gamla gick ut 2012 och såväl EU-parlamentet och medlemsländer har uppmanat till att ta fram en ny.

Folkhälsominister Gabriel Wikström. Foto: Drugnews
Folkhälsominister Gabriel Wikström. Foto: Drugnews

Vid rådsmötet i Bryssel ”inbjöd” ministrarna kommissionen att presentera en ny alkoholstrategi.
– Vi vill ha en konstruktiv dialog med kommissionen om åtgärder på EU-nivå i den här viktiga frågan som handlar om människors hälsa, sade folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Sverige och flera andra EU-länder pekade på vikten av gränsöverskridande EU-samarbete kring bl a reklam, näthandel och införselkvoter för alkohol.

Europa har högst alkoholkonsumtion i världen, över 120 000 européer dör årligen i relaterade sjukdomar och olyckor. Missbruk är viktig riskfaktor till ohälsa och för tidig död. Samhällskostnader för alkoholen har beräknats till över 155 miljarder euro.

Hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis. Foto: EU-kommissionen.
BROMSAR Hälso-kommissionär Vytenis Andriukaitis.

Trots det så har nya hälsokommissionären Vytenis Andriukaitis varit anmärkningsvärd motsträvig till att ta fram ny alkoholstrategi. Han tycker att det går bygga vidare utifrån gamla strategin och vill fokusera mer på ”hälsofrämjande” i stort, inte bara alkohol, utan även tobak, kost och fysiskt inaktivitet. Kritiker menar att Andriukaitis går alkohollobbyns ärenden och han tycker dess ”självreglering” kan ge resultat.

Kritiker i parlamentet och föreningar vill se mer åtgärder, såsom obligatorisk innehållsmärkning, varning vid graviditet och bilkörning, bättre tillsyn av marknadsföring, skydda unga och agera mot billig alkohol.

Nu hyllas hälsoministrarna för sitt uttalande i veckan till kommissionen.
– Förebygga alkoholrelaterade skador är en smart investering för ekonomin då de kostar Europa 2-3 procent av BNP:n och kan minska vårdkostnader och samtidigt ökar arbetskraftens produktivitet, säger Mariann Skar, generalsekreterare för alkoholrestriktiva nätverket Eurocare, i en kommentar.

Hon uppmanar nu kommission att svara upp på ministerrådet och EU-parlamentets uppmaning om en ny alkoholstrategi för unionen.

Gabriel Wikström var på offensiven förra veckan i alkoholfrågan när han talade på Alkoholpolitiskt Forums möte i riksdagen.

Wikström på Alkoholpolitiskt Forum. Foto: Drugnews
Wikström på Alkoholpolitiskt Forum. Foto: Drugnews

Han menade att flera av hoten mot restriktiv alkoholpolitik och Systembolagets monopol kommer av globaliseringen. Exempelvis marknadsföring, näthandel och införsel.

Därför är det positivt att en gemensam alkoholstrategi för EU nu börjar ta fart. En bred majoritet av medlemsländerna vill ha en sådan. Även de som bara tycker att EU ska vara en klubb för ekonomi borde vara intresserade av alkoholpolitik eftersom alkoholen medför så stora kostnader, sade han.

Men kommissionen har varit motsträvig länge mot ny alkoholstrategi och var också väldigt svävande på Epsco-mötet, uppger en källa till Drugnews. En bedömning är att det kommer att krävas mycket tid och fortsatt påverkan för att få fram en ny alkoholstrategi.

På mötet hos Alkoholpolitiskt Forum tillfrågades även Gabriel Wikström om flera andra alkoholfrågor i raka korta svar.

Regler för näthandel kan komma att stramas åt, regeringen har inväntat ett fall i Finland (Alkotaxi-målet) som EU-domstolen nu avgjort. Och att det kan bli möjligt att gå än längre än vad utredaren tidigare förslagit, sade Wikström.

Barnperspektivet ska finnas med i hela nya ANDT-strategin, men att införa målet att sänka alkoholkonsumtionen är inte aktuellt. Inte heller att höjd alkoholskatt är på gång, dels är det inte Wikströms bord, dels måste det vägas in mot risker för högre införsel och smuggling.

Flera önskar ökat aktivitet inte bara i EU, utan även verka för en global alkoholramkonvention och med tydliga delmål, som exempelvis halverad konsumtion. En sådan för tobak har betytt mycket för att minska skador och öka kontroll.

– Men där har vi inte kommit lika långt på alkoholområdet. Det finns större medvetenhet om tobakens risker, kring alkoholen finns mer tradition, kultur och sociala relationer som gör det svårare att nu lyfta den frågan. På globala planet är narkotikan just nu prioriterad för regeringen, inför FN-mötet Ungass nästa år, sade han till Drugnews.

Han sade dock på mötet att ”vi har varit allt för reaktiva allt för länge” på alkoholområdet och han hoppas att ”vi nu blir mycket modigare”.

• Fotnot: Följande EU-länder var aktiva på rådsmötet och gav stöd för fortsatt arbete i alkoholfrågan: Sverige, Estland, Ungern, Kroatien, Irland, Storbritannien, Slovenien, Finland, Lettland och Litauen.

Annonser