Elev avstängd från Tollare

En folkhögskoleelev som lämnat positivt prov vid drogtest stängs av från IOGT-NTO:s skola Tollare.

Det var i november som elever fann något som misstänktes vara cannabisrester i ett omklädningsrum på skolan och även kände lukt, vilket Drugnews tidigare rapporterat. Nykterhetsrörelsens skola Tollare ligger i Saltsjö-Boo utanför Stockholm.

Fallet polisanmäldes och en grupp elever som under hösten brutit i motivation och närvaro drogtestades, enligt gällande policy. Nu har provsvaren kommit.

– De har varit negativa, utom i ett fall. Så det är en person på skolan som använt droger på skolan och den deltagaren är utskriven. Det är en del av skolans policy att det ska vara drogfritt, det är något man skriver under på när man får plats på internatet. Har man gjort ett test med positivt resultat får man inte bo kvar eller gå kvar på skolan, säger rektor Mats Kempinsky till Accent.

Det inträffade har diskuterats bland personalen och alla elever. Till våren ska Tollare folkhögskola arbeta vidare med förebyggande insatser och personalen utbildas om cannabis.
– Det är en kärnfråga för skolan att vara drogfri, säger rektorn.

Annonser