Fler kontaktade Bris under jullovet

Det var högt tryck hos Bris under jullovet som hade cirka 1 300 stödjande kontakter med barn och unga, 40 procent fler än samma period året före. Flera samtal på jul- och nyårsafton handlade om oro för vuxnas drickande.

Under hela jullovet hörde nära 400 fler av sig än tidigare jular till Barnens Rätt i samhället. Många av kontakterna handlade om psykisk ohälsa och må dåligt, vänner och familjekonflikter.

Vid längre lov så ökar kontakter från barn och unga, de är mer utsatta när kompisar reser bort, rutiner bryts och skolorna stänger. Sociala medier har ökat som kontaktyta och chatten är vanligast. Under julen var det dock fler som mejlade istället för ringa eller chatta till Bris.

Bris höll även öppet sin stödverksamhet på helgdagsaftnarna. Då handlade samtalen mycket om familjekonflikter och oro för vuxnas alkoholkonsumtion.
– Kontakterna under jul- och nyårsafton skiljer sig en del från resten av året. Då är det många barn och unga som berättar om familjemedlemmar som dricker för mycket eller vittnar om bråk mellan föräldrarna. Men det kan också vara så att barnet bor i en delad familj och längtar efter ett syskon som firar på annat håll, säger i en kommentar Nina Lindström, kurator som arbetade hos Bris i julas.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran är svajig. Idag beräknas minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård (enligt ny CAN/SKL-studie), troligen är de fler. Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

Läs mer

Annonser