Uppmärksamma glömda barnen

I veckan pågår nationella kampanjen Spela roll! som uppmärksammar barn som växer upp i familjer med missbruk. I år lyfts särskilt hur resurspersoner i skolor kan hjälpa till.

Det handlar alltså om vaktmästare, bibliotekarier, rastvakter, matbespisningspersonal etc. – de som inte är pedagoger eller arbetar i elevhälsan.

– Vaktmästare ser ofta vad som pågår i korridorer och på skolgården, om någon elev dröjer sig kvar och inte vill gå hem. En klapp på axeln och en fråga hur det är fatt kan betyda mycket. Och hjälpa till att kontakta skolsköterskan om det behövs, säger Mia Sundelin på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och med i arrangörsgruppen, till Drugnews.

Minst 100 000 barn och unga i Sverige har föräldrar som fått beroendevård, enligt en studie. Mörkertalet är stort, barnen finns runt omkring oss.
– Alla kan göra en insats, inte bara proffsen. Kanske någons vän eller kollega dricker för mycket. Fråga deras barn hur läget är, bekräfta att du ser dem, att de inte är glömda, säger Mia Sundelin.

Kampanjen är inne på sjätte året och barnorganisationen Junis har över tio år frågat landets kommuner om stödet för barn i missbrukarfamiljer.

Många kommuner erbjuder idag stödgrupper och terapi för barn till vuxna med alkohol- eller andra drogproblem. Men det är ibland svårt att hitta barnen som behöver hjälp; skam och tabu spelar in, flera vill skydda sina föräldrar och tar ibland ett vuxenansvar för dem.

Skolan och dess personal har en viktig uppgift som upptäckare, i princip alla barn passerar ju där. Ifjol vände sig kampanjen särskilt till elevhälsan, i år skolors resurspersonal, nästa år blir det förskolan.

Kampanjen pågår 8 – 14 februari, med ett 80-tal arrangemang runt landet. Exempelvis författarträffar med Åsa Linderborg och Sanna Lundell, som skrivit böcker om egna erfarenheter utifrån temat. På onsdag kväll är samtal på Stadsteatern i Stockholm, utifrån Susanna Alakoskis bok ”April i anhörigsverige”, med författaren och en dramatiker av föreställningen. Mia Sundelin leder samtalet. Träffar för barn ordnas också i veckan, exempelvis av Trygga Barnen.

Kampanjveckan ”Spela roll” infaller samma vecka som Alla Hjärtans Dag. Liknande uppmärksamhetsveckor för barn som växer upp i familjer med missbruk finns sedan länge i USA, Storbritannien och Tyskland.

Läs mer om aktiviteterna på www.duspelarroll.se
Bakom årets ”Spela roll”-vecka finns Barnhälsovården Stockholms läns landsting, Blå bandet, CAN, Ersta Vändpunkten, Hela Människan, Junis, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, Svenskar och invandrade mot narkotika (Simon), Trygga Barnen och Stockholms Läns Nykterhetsförbund.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser