Unga vuxna haft bäst sex nyktra

Alkohol och sex är en vanlig kombination. Av tillfrågade unga 18-25 år har en majoritet haft sex påverkade, men 67 procent svarar att de haft bästa sexupplevelsen när de varit nyktra. Nu lanserar IQ sajten fylleligg.se

– Vi vill få unga vuxna att reflektera mer över alkohol och sex, det finns en alltför romantiserad bild idag. Partyliv, fest och alkohol flätas ofta ihop. Det är en vanlig kombination, men långt ifrån alltid en positiv sådan, säger Magnus Jägerskog, avgående vd på Systembolagets dotterbolag IQ, till Drugnews.

Sifo har på uppdrag av IQ frågat ett tusen personer 18-25 år. Av de tillfrågade hade sex av tio haft sex alkoholpåverkade. Av dessa uppgav åtta av tio (83 proc.) att sex senaste gången nog skulle blivit bättre eller lika bra om de druckit mindre alkohol.

Två av tre tycker att de haft sitt bästa sex helt nyktra. Medan tre av tio som varit påverkade har ångrat det efteråt och lika många har glömt att skydda sig.

– Alkohol kan öka lust och göra dig mer avspänd, men också göra det svårare att få orgasm eller stånd. Alkohol kan också göra dig sämre på att ta till dig information kring sexet från din partner vilket ökar risken för att du utsätter hen för något som den inte vill. Att få unga att fundera kring alkohol och sex är en angelägen fråga och vi tror sajten Fylleligg.se kan bidra till detta, säger Johan Nilsson, sexualupplysare och samordnande sjuksköterska på UMO.

Med landets ungdomsmottagningar lanserar nu IQ – som vill bidra till en smartare syn på alkohol och minska dess skadeverkningar – därför webbsidan.
– Det finns forskning om hur alkohol påverkar sexlivet, vi vill nå ut med kunskapen och om riskerna. Det är frågor som berör många unga, en grupp som dricker mycket, ofta är på krogen och raggar. Hela 79 procent av dem har varit med om att någon som stött på dem varit för berusad, säger Magnus Jägerskog.

Sajten har unga vuxna som målgrupp. Där finns information om alkohol och sex. Och ”liggometern”, en interaktiv visualisering av hur alkohol kan påverka sex. Besökaren kan själv välja promillenivå och se hur det påverkar ett par som spelas av skådespelare.

Annonser