FN-möte inför Ungass

B789-UNlog|UPPDAT| NEW YORK Ett förberedande möte hölls i onsdags i FN:s högkvarter inför generalförsamlingens särskilda möte i april om globala narkotikaproblemen. Följ via FN:s webb-tv:

På mötet deltar såväl ambassadör Khaled Shamaa och Yury Fedotov, chef för UNODC, liksom FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.
Det är rundabord-samtal för gräsrotsorganisationer från hela världen, om bl a droger och hälsoaspekter. Om brist på behandling och läkemedel och stigman.

Idag får bara en av sex med beroendeproblem behandling i världen, enligt UNODC.

Ett 40-tal civila organisationer har hittills registrerats sig inför sessionen.

Asia Ashraf, från rehabiliteringscentret Sunny Trust
Asia Ashraf

Bland andra talade Asia Ashraf, psykolog från Pakistan och med i World Federation against Drugs, om drogbehandling av kvinnor i sitt hemland.

Några talare passade på att plädera för att cannabis skulle regleras och tillåtas som medicin världen över. Andra att drogen ska legaliseras för innehav i små mängder. En nämnde att många hamnar i fängelse för mindre narkotikabrott.

Behov av harm reduction och mer folkhälsobaserad strategi lyftes. Kevin Sabet från SAM, (Smart Approaches to Marijuana), varnade dels för att kommersialismen kring marijuana skapat ”Big Marijuana” i USA. Han sade även att alla med beroende inte behöver läkemedel i behandlingen, utan många har lyckats bli helt drogfria. Han tyckte att någon representant med det perspektivet (”recover”) borde funnits med i panelen.

  • Ungass om narkotikasituationen i världen, en mer balanserad drogpolitik och FN:s narkotikakonventioner, hålls 19-21 april.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser