”Rök inte på när du lämnar barnen”

MANCHESTER En lågstadieskola i England uppmanar i ett brev föräldrarna att låta bli att röka cannabis när de lämnar och hämtar sina barn.

”Det här är ett allvarligt säkerhetsproblem, och om vi får ytterligare klagomål kommer vi att meddela myndigheterna. Vi har redan informerat polisen och de kommer troligen att hålla noga koll på den här situationen”, skriver biträdande rektorn Deborah Binns.

Vart femte barn lever med föräldrar som missbrukarDet är biträdande rektorn på St John´s Primary i Radcliffe, Manchesterområdet, som sänt brevet till 138 barns föräldrar på skolan. Detta efter ”allvarliga rapporter” om att föräldrarna rökt drogen vid skolan, rapporterar Daily Mail.

Skolans rektor Jason Harvey säger att kollegan fått ta emot klagomål från ”några oroliga föräldrar” som detta när de lämnat sina små på området.

Senare tid har även andra engelska skolor skickat ovanliga brev till elevers föräldrar. Bland annat uppmanade en rektor dem att inte komma i pyjamas och lämna barnen, en annan skola uppmanade föräldrarna att inte svära eller spotta på marken när de hämtar barnen. Och att inte låta barnen kissa på lekplatser.
Skolledningarna tycker det är dags att höja standarden och vara bättre förebilder för de unga.

Annonser