Vilda västern efter dom om e-cig

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom beslutat att e-cigaretter som innehåller viss mängd nikotin inte ska betraktas som läkemedel. Det innebär att de omstridda batteridrivna ”rökverken” hamnar i lagmässigt vakuum en tid och kan säljas fritt utan åldersgränser i Sverige.

Turerna har varit många sedan en handlare i Skåne förbjöds att sälja e-cigaretter och vätskor via hemsidor och butiker, (bolaget har senare gått i konkurs). Kammarrätten gav Läkemedelsverket rätt att stoppa försäljningen. Men under processen har andra företag fortsatt sälja e-cigaretter.

Högst förvaltningsdomstolen menar att e-cigaretter inte tagits fram för rökavvänjning, utan enligt bolaget ”som ett hälsosammare njutningsmedel än tobakscigaretter”. Med olika aromer i vätskor kan användaren tycka det är angenämt. De har inte heller några anvisningar för den som vill minska sin rökning och nikotinberoende.

Vid en samlad bedömning av e-cigaretternas funktion vid normal användning har Högsta förvaltningsdomstolen dragit slutsatsen att de inte kan anses utgöra läkemedel. Läkemedels­verkets beslut har därför upphävts”, skriver domstolen (pdf-fil).

Justitierådet Christer Silfverberg i domstolen säger samtidigt till TT att det innebär att det blir ett vakuum rättsligt, då varken läkemedelslagen eller tobakslagen täcker e-cigaretter.

 Läkemedelsverket uppger sig se positivt på domstolens klargörande. Men frågan är vad som nu händer? Regeringen har inte bestämt om e-cigaretter bör falla under tobakslagen eller inte. En tobaksutredning väntas inom kort, men det är oklart hur den ställer sig till e-cigaretter.

– Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer att leda till en tid av laglöshet innan ny lagstiftning är på plats. Man kan nog förvänta sig att tillverkarna utnyttjar detta så länge det går, säger Tobaksfaktas expert Margaretha Haglund i en kommentar.
Hon anser att tobaksproduktsperspektivet inte räcker mot produkten. Att särskilt barn måste skyddas, åldersgräns införas och förbud mot reklam för e-cigaretter.

Tobaksindustrin ser i e-cigaretter en ny marknad när regler för vanlig tobaksrökning kringgärdas alltmer av förbud. Swedish Match har testlanserat e-cigaretter i Ryssland, enligt Affärsvärlden.

WHO har tidigare uppmanat till stor försiktighet för e-cigaretter och råder att vänta in fler studier om dess hälsoeffekter. Flera svenska kommuner och skolor har beslutat att samma regler ska gäller för tobak som e-cigaretter (med eller utan nikotin).

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser