Marijuana ökar risk för alkoholproblem

NEW YORK Vuxna cannabisrökare löper fem gånger högre risk att utveckla alkoholberoende. Och personer med alkoholproblem har svårare att komma ur det om de använder marijuana. Det visar en stor forskningsstudie i USA.

Forskarna har gått genom epidemiologiska data om alkohol för 27 461 vuxna amerikaner. Och jämfört de som rökt cannabis med de som inte gjort det, innan alkoholproblemen uppstod. Bedömningen gjordes vid två tidpunkter.

Personer som rökt marijuana vid första bedömningen och fortsatt under följande tre år hade i snitt fem gånger högre sannolikhet att utveckla alkoholproblem. Jämfört med de som inte använt cannabis.

– Våra resultat tyder på att användning av cannabis verkar vara förknippad med ökad sårbarhet för att utveckla alkoholproblem, säger en av forskarna Renee Goodwin, docent i epidemiologi vid Columbia University´s Mailman School of Public Health, i en kommentar.

Personer med alkoholproblem och som inte rökt cannabis hade dessutom större benägenhet att ha tillfrisknat från sitt alkoholberoende tre år senare.

Om framtida forskning kan bekräfta resultaten, så kan det vara värt att försöka förebygga marijuanabruk för att minska risken att utveckla alkoholproblem hos vissa befolkningsgrupper, menar forskarna.

Andra studier har tidigare pekat på att cannabisrökare ofta har högre alkoholkonsumtion.

 • Fotnot: Analysen gjordes av forskare vid universiteten Columbia, Yeshiva University och Yale med stöd av Nida. Drug and Alcohol Dependence publicerar studien Is cannabis use associated with an increased risk of onset and persistence of alcohol use disorders? A three-year prospective study among adults in the United States”.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser