Färre tullare gör färre kontroller

Ökade beslag i postflödet av narkotika och doping, men mängden stoppad narkotika minskade ifjol. Dels har smuggling av växtdrogen khat minskat, men antalet tullare i gränskontrollen har också blivit färre.

Sven Peter Ohlsson, Tullverket. Foto: Drugnews
Sven Peter Ohlsson, Tullverket. Foto: Drugnews

Antalet tulltjänstemän i landets gränsskydd har minskat till omkring 400 personer.
– Det gjordes ungefär tio procent färre kontroller ifjol jämfört med året före. Jag är bekymrad över de begränsade resurserna, men vi försöker hålla stånd ändå, säger Sven Peter Ohlsson, gränsskyddchef på Tullverket, till Drugnews.

Det försöker tullen göra dels genom att prioritera, exempelvis narkotika och vapen, dels öka digitalisering av arbetsflöden och tjänster, mobila enheter och internationellt samarbete. Men även genom riktade operationer.

Under en månads riktad kontrollinsats i post- och kurirflödet före jul mot nätdroger stoppade tullen bl a 1,7 miljoner dopingdoser, mängder av narkotika och läkemedel. Även nya oklassade substanser hittades i operationen där över 2 100 beslag gjordes, som Drugnews tidigare rapporterat om.

Mer smuggling sker idag via nätet och leverans via brev och paket Tullen ökade kraftigt beslagen i postflödet även för hela fjolåret och de utgör nu flertalet av antalet beslag. Beslagen är ofta små (några tabletter, kapslar, pulver) och med mottagare i hela landet, ofta unga som beställt anonymt och hoppas att posten fixar utdelningen.

Tullen ska även finnas i tunga godsflödet och tror att nytt automatiserat selekteringsverktyg kan effektivisera och använda de begränsade resurserna mer effektivt. Även skanner nämner tulledningen som viktigt hjälpmedel för att kontrollera lastbilar och containrar.

Totalt ökade ifjol tullverkets beslag av amfetamin, kokain och ecstasy medan de minskade för heroin och cannabis av vanligare illegala droger. Ökad inhemsk odling av marijuana kan vara en bidragande orsak till nedgång, men cannabisbeslag brukar variera mellan åren, enligt Sven Peter Ohlsson.

Beslag av tuggdrogen khat.
Tuggdrogen khat

En centralstimulerande drog som kraftigt minskat i beslagstatistiken är khat, som odlas och flygs från Östafrika och tuggas särskilt i avgränsade invandrargrupper. Ifjol togs 1,6 ton färsk khat jämfört med drygt 18 ton fyra år tidigare.

– Det var ändå en väntad effekt av att Storbritannien och Nederländerna narkotikaklassat och förbjudit den. Färsk khat har minskat och ersatts delvis av torkad, men inte i samma omfattning, säger han.

Tidigare flögs khat via London och Amsterdam i tonvis, nu kommer väskor med 5-10 kilo torkad khat direkt till Sverige och stoppas ibland i kurirflödet.

Vad gäller alkohol, så var beslagen så var spritbeslagen på 70 500 liter, liknande nivå som tidigare, öl och vin minskade. Ett fortsatt bekymmer är de skåpbilar och bussar som åker till gränsbutiker och fyller dem med alkohol och återvänder. I november fick ett bussföretag böta en miljon kronor för låtsas turisttrafiken som går ut på att föra in och sälja vidare alkohol.

– Hade vi haft mer folk, så skulle vi kunna kontrollera bort ”alkoholbussarna”, som betalar passagerare att följa med för att kunna ta med så mycket alkohol som möjligt. Detta är organiserat, säger Sune Rydén, nationell specialist på alkoholfrågor i tullen, till Drugnews.

Däremot har handeln med obeskattad öl och sprit via internet i stort sett försvunnit under fjolåret. Första kvartalet omhändertogs drygt 17 000 liter nätsprit och därefter bara några hundra liter. Detta sedan tullen fått befogenhet att kontrollera skattelager och börjat ”samarbeta” med transportörerna – de och kunden riskerar numer få betala tilläggsavgifter om inte svensk alkoholskatt betalats och riktiga ledsagardokument saknas.

Tullverket har omorganiserats och bantats i flera omgångar. Personalen har minskat, nyanställningar har inte gjorts i takt med pensionsavgångar. Och av cirka 1 900 anställda arbetar numer bara 400 i gränskontrollen. Enligt tulledningens beräkning kommer antalet årsarbetare minska till 1731 år 2020 om inte anslagen ökar.

– Det behövs betydligt mer personal för att klara uppdraget och kontrollen av flödena. Även om det görs en del nyrekryteringar i år, så räcker det inte. Ledningen har vaknat sent, vi har länge varnade för detta, säger Johan Lindgren, fackordförande för Tullkust, till Drugnews.

Annonser