Kommunal skärper alkoholpolicyn

Fackförbundet Kommunal har infört ny skarpare alkoholpolicy med grundregeln att inte alls bjuda på alkohol. I undantagsfall tillåts högst två glas vin eller öl, men ingen starksprit.

Efter Aftonbladets granskning av Kommunal då en rad missförhållande avslöjades, bland annat om vidlyftig representation, så lovade ordförande Annelie Nordström att även alkoholpolicyn skulle ses över.

Tidningen Kommunalarbetarens genomgång av olika facks representation visade att Kommunal varit mer generös än fler andra förbund. Bland annat med starksprit vid vissa tillfällen.

D521-KommunalLog1Men från förra veckan tillåts ingen starktsprit alls längre och grundregeln i nya policyn (pdf-fil, 3 sidor) är att medlemmarnas pengar inte ska bekosta alkohol.
– Vår nya policy innebär en klar skärpning och gäller våra anställda och de som företräder Kommunal. Grundregeln är att inte bjuda på alkohol. Eventuella avsteg kräver beslut av förbundsledningen eller avdelningarnas ledningar, och då maximalt två enheter öl eller vin. Aldrig sprit, säger Kommunals HR-chef Olle Ingemarsson till Drugnews.

Om det blir alkohol vid nästa julbord blir en fråga för framtida förbundsledning att ta ställning till.

Varför inte helt ta bort möjlighet att bjuda på alkohol?
– Vi hade en ganska lång diskussion om det i förbundet före beslutet, men med grundregeln att inte bjuda på alkohol, så har vi hittat rätt nivå. Att kunna göra avsteg vid extraordinärt tillfälle har fler andra fack också. Men viktigt betona att görs det för många avsteg, så finns ju inte grundregeln kvar, svarar han.

HR-chefen säger att översynen av policyn hade påbörjats redan ifjol och att ett 30-tal chefer har utbildats om alkohol, andra droger och missbruk. Men att medias granskning påskyndat processen.

– Alla känner nog inte igen sig i beskrivning om en ”vidlyftig alkoholkultur” i Kommunal, men i de fall det förekommit, så kan vi bara beklaga, och vill styra upp det. Det är viktigt ur arbetsmiljöansvar och gentemot medlemmar.

Det finns alkoholproblem, som på många andra arbetsplatser, och man ska ta ansvar och arbeta förebyggande, enligt HR-chefen. Han tycker den nya policyn andas en modern syn på alkohol och att det inte är modernt att bjuda frikostigt på alkohol.
– Har det varit, så är de tiderna förbi, säger Olle Ingemarsson.

Kommunals nya alkoholpolicy omfattar även andra droger och spelproblem. Enligt reglerna ska medarbetare vara nyktra under arbetstid, avstå från spel under arbetstid och helt avstå från bruk av narkotika. Vid upptäckt ska personen alltid erbjudas rehabilitering, som helt eller delvis ska bekostas av Kommunal.

• Även andra fackförbund har efter skandalerna kring Kommunal börjat se över sina alkohol- och drogpolicys.
Kommunal beslutade förra helgen att stänga sin förlusttyngda lyxkrog Metropol Palais mitt i Stockholm. Facket har cirka en halv miljon medlemmar, uppåt 14 000 medlemmar har valt att lämna senaste tiden.

Annonser