Colorado: fler akutfall hos drogturister

0-aniweed_miniDENVER Efter legaliseringen av marijuana i amerikanska delstaten Colorado kommer oftare turister än lokalbefolkningen till sjukhusens akutmottagningar med drogrelaterade besvär. Det visar en ny studie.

Besökare i Rom gör som romare, sägs det. Men turister i Colorado bör kanske ta sig en funderare.
En studie om akutbesök vid ett storsjukhus nära Denvers internationella flygplats visar att marijuana-relaterade besvär har ökat från 85 per 10 000 besök bland besökare i delstaten år 2013 till 168 per 10 000 år 2014, det år som legaliseringen trädde i kraft och tillåter köp för nöjesbruk.

Bland Coloradobor var ökningen lägre, från 106 till 112 akutbesök per 10 000 besök samma period.

Figur från studien
Figur med statistik från studien

Även en sammanställning av data över akutbesök på över ett hundra sjukhus i Colorado visar liknande tendens. Utsocknes besökare ökade från 78 akutfall per 10 000 besök år 2012 till 112 året följande år och 163 akutbesök per 10 000 besök år 2014. Bland Coloradobor hade möjliga marijuanarelaterat besök åren 2011-2014 ökat från 61 till 70 till 86 och till 101 per 10 000 besökare.
Studien publiceras i New England Journal of Medicine.

Män förekom två till tre gånger mer vid besöken än kvinnor, Coloradobor som kom in akut var något yngre än turister.

Forskare på University of Colorado School of Medicine menar inte att marijuana helt är orsak till akutbesöken, men kan vara relaterade.
”Realistiskt, marijuana kan ha nämnts vid ett tillfälle vid dessa besök om de kom in med en hjärtattack och uppgav att de rökt en vecka före”, säger Andrew Monte, docent i akutmedicin och medförfattare till studien, till Denver Post.

De vanligaste besvären akutpatienterna uppgav var magproblem, psykiatriska och hjärt- lungproblem. Marijuana kan förvärra befintliga skick, vilket kan förklara många av fallen, enligt Monte.

En teori är att besökare är ovana vid en högre koncentration av rushalten THC, vilket särskilt gäller ätbar cannabis. En annan att fler törs nämna numer att de rökt marijuana före sjukbesöken. En tredje att turister kommer dit, kopplar av och röker på mer än invånare.

Forskarna menar att data om akutbesöken understryker vikten av att säljställen informerar besökare bättre om riskerna med användning av marijuana-produkter. Människor måste ”förstå, respektera och erkänna att drogen kan förvärra sjukdomstillstånd”, säger Monte till Denver Post.

2014 slog Colorado rekord med 71,3 miljoner besökare som spenderade 18,6 miljarder dollar, enligt AP.

Efter folkomröstningar så har hittills nära hälften av USA:s 50 delstater tillåtit s k ”medicinsk marijuana” och Colorado, Washington, Alaska, Oregon och delvis huvudstaden Washington DC tillåter hantering för rekreationsanvändning. På federal nivå har detta inte godkänts, men regeringen har valt att inte ingripa.

• Studien, Marijuana Tourism and Emergency Department Visits in Colorado”, publiceras på torsdag, i New England Journal of Medicine.

Annonser