Minister: skärpt koll av familjehem

Efter avslöjande om familjebolag som drivs av brottsdömda, så ska regeringen föreslå nytt regelverk för bättre kontroll. Det lovar ansvarig minister Åsa Regnér.

Det kommer att bli en uppstramning. Vi ska ha seriösa verksamheter. Om det här inte fungerar är barnet väldigt utlämnat, säger barnminister Regnér (S) till Dagens Nyheter.

Enligt DN:s granskning sitter dömda i styrelsen i vart sjunde nystartat familjehemsbolag som startats i höstas. Det handlar bland annat om rattfylleri, narkotika, rån och misshandel.

35 000 ensamkommande flyktingbarn kom till Sverige under fjolåret. Det har lett till stort tryck på kommuners socialtjänst som redan hade brist på socialsekreterare för att utreda och ordna placeringar. Det har skapat en lönsam marknad för även oseriösa företag som erbjuder sig ta emot ungdomarna. Men kontrollen om vilka som startar och driver dessa hem har släpat efter.

Enligt ett utredningsförslag bör tillstånd i framtiden ges från Inspektionen för vård och omsorg för att starta familjeföretag. Förslaget har fått stöd av remissinstanser, enligt Åsa Regnér som avser lägga förslag till hösten.

Vi bereder förslag som kommit rätt så långt som handlar om tillstånd och bakgrundskontroller. Exakt hur det kommer att se ut kan jag inte säga ännu, säger hon till DN.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran är svajig. Idag beräknas minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård (enligt ny CAN/SKL-studie), troligen är de fler. Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

Läs mer

Annonser