Minister: skärpt koll av familjehem

Efter avslöjande om familjebolag som drivs av brottsdömda, så ska regeringen föreslå nytt regelverk för bättre kontroll. Det lovar ansvarig minister Åsa Regnér.

Det kommer att bli en uppstramning. Vi ska ha seriösa verksamheter. Om det här inte fungerar är barnet väldigt utlämnat, säger barnminister Regnér (S) till Dagens Nyheter.

Enligt DN:s granskning sitter dömda i styrelsen i vart sjunde nystartat familjehemsbolag som startats i höstas. Det handlar bland annat om rattfylleri, narkotika, rån och misshandel.

35 000 ensamkommande flyktingbarn kom till Sverige under fjolåret. Det har lett till stort tryck på kommuners socialtjänst som redan hade brist på socialsekreterare för att utreda och ordna placeringar. Det har skapat en lönsam marknad för även oseriösa företag som erbjuder sig ta emot ungdomarna. Men kontrollen om vilka som startar och driver dessa hem har släpat efter.

Enligt ett utredningsförslag bör tillstånd i framtiden ges från Inspektionen för vård och omsorg för att starta familjeföretag. Förslaget har fått stöd av remissinstanser, enligt Åsa Regnér som avser lägga förslag till hösten.

Vi bereder förslag som kommit rätt så långt som handlar om tillstånd och bakgrundskontroller. Exakt hur det kommer att se ut kan jag inte säga ännu, säger hon till DN.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser