Nancy Reagan är död

LOS ANGELES Tidigare presidenthustrun Nancy Reagan har avlidit i hjärtsvikt, 94 år. Hon var inflytelserik drogmotståndare under sin makes styre. Jonas Hartelius minns henne bl a från ett Sverigebesök.

USA:s tidigare första dam, presidenthustrun Nancy Reagan, har avlidit i en ålder av 94 år. Hon var gift med Ronald Reagan, USA:s president 1981 – 1989.

Under sin tid som presidenthustru engagerade hon sig mycket för förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikamissbruk bland ungdomar. Hon var förgrundsfigur för en opinionskampanj på temat ”Just say no!” med syfte att ge ungdomar ett enkelt och bra svar när de blev bjudna av kamrater att pröva narkotika. Hon var mycket uppskattad av amerikanska föräldraorganisationer.

Nancy Reagan var i Sverige 1987 för att studera svenska insatser mot narkotika. Under besöket träffade hon Drottning Silvia och dåvarande socialminister Gertrud Sigurdsen, samt besökte bl.a. ett boende för nyförlösta kvinnor med missbruksproblem.

För egen del hade jag ett par gånger tillfälle att höra Nancy Reagan tala inför amerikanska föräldragrupper och se henne skapa stor entusiasm för sitt tydligt drognegativa budskap. Jag hade också förmånen att vara hennes tolk vid några aktiviteter under hennes besök i Sverige.

Annonser