”Förläng inte EU-avtal med tobaksbolag”

B600-EU-loggBigSTRASBOURG Förnya inte EU:s avtal med tobaksjätten Philip Morris, uppmanar tobaksförebyggande organisationer i brev till EU-parlamentariker. På onsdag ska de ta ställning till om avtalet för att försvåra smuggling och förfalska cigaretter har fungerat och bör förlängas.

Avtalet togs fram efter avslöjanden i början av 2000-talet om att tre stora tobaksbolag (Philip Morris International, R.J. Reynolds och Japan Tobacco) stämdes av EU-kommissionen för inblandning i cigarettsmuggling som ledde till uteblivna skatter för medlemsstaterna.

Tvisten med Philip Morris ordnades juridiskt med ett tolvårigt avtal där tobaksbolaget årligen betalt miljardbelopp till EU och lovade vidta åtgärder mot cigarettsmuggling.

I juli går avtalet ut och på onsdag ska EU-parlamentet ta ställning till om det ska förnyas. Flera parlamentariker är inte nöjda med nytt avtalsförslag och kommissionens bedömning av affären.

Det behövs bättre verktyg för att bedöma om EU:s åtgärder mot smuggling och förfalskning av tobak verkligen fungerar, anser flera parlamentariker i utkast till en resolution.

Paraplyorganisationen Smokefree Partnership i Europa anser att avtalet inte är effektivt och dessutom strider mot internationella tobakskonventionen. Bland annat att inte samarbeta med industrin och låta den påverka hälsopolitiken.

Tankesmedjan Tobaksfakta uppmanar i ett brev de svenska parlamentarikerna att rösta nej i onsdagens omröstning om att förnya avtalet EU och Philip Morris.
”Vad EU i stället behöver är ett robust och från tobaksindustrin helt oberoende system för att spåra illegala tobaksprodukter”, skriver Tobaksfakta i brevet.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser