Nedräkning på narkotikamötet

B789-UNlogWIEN Kan FN-mötet i Wien om narkotika enas om deklarationsutkast i veckan? Exempelvis är begreppet ”Harm reduction” omtvistat. ”Det vore olyckligt om vi inte kan det, blir annars mer krångligt och politiserat på Ungass i april”, säger svenska delegationens ledare Hans Lundborg till Drugnews.

I måndags inleddes CND (Commission on Narcotic Drugs) i Wien där FN:s medlemsländer fokuserar på förberedelserna inför generalförsamlingens möte 19-21 april i New York. Kritiker menar att restriktiva strategin mot narkotikaproblem har misslyckats och att andra metoder behövs.

D553-CND-HansL-HE1
SVENSKA delegationen leds av ambassadörerna Hans Lundborg och Helen Eduards. Foto: Drugnews

FN:s narkotikakontrollorgans chef Jurij Fedotov berättade att smuggling av droger fortsätter runt världen. Drogkarteller och terrorister livnär sig på narkotikahandel och fler nya psykoaktiva substanser strömmar in. Omkring 27 miljoner personer lider av narkotikaproblem, tolv miljoner av dem injicerar och nära 200 000 avlider i överdoser och relaterade sjukdomar per år.

13 procent av de som injicerar är smittade med Hiv, jämfört med en procent av befolkningen i stort. Samtidigt har tre av fyra i världen liten eller ingen tillgång till läkemedel.

Inte en ljus bild direkt alltså.
– En krävande vecka ligger framför oss, sade Fedotov.

Werner Sipp, ny president för INCB
Werner Sipp leder INCB

Werner Sipp, president för INCB som kontrollerar hur narkotikakonventionerna efterlevs, sade att mycket kan rymmas inom dessa.
– De är flexibla och betyder inte att människor ska sättas i fängelse för mindre brott. Det gäller att sätta hälsa och välfärd i fokus och hitta en balanserad väg framåt mellan mänskliga rättigheter och att ingripa mot överträdelser, sade han.
– Den pågående debatten understryker att konventionerna bättre måste implementeras, inte ändras, sade han.

Sipp oroas över att några stater tillåter cannabis, utan att nämna USA vid namn, och att det strider mot narkotikakonventionerna. Alla länder måste tas ansvar för att följa dem, underströk Sipp.

Flera fördömer i sina tal att dödsstraff används i några länder mot narkotikadömda, det har aldrig varit i anda med konventionerna, enligt UNODC. En representant från Pakistan och Asien-gruppen betonade skyddet av barn mot droger.

Colombias justitieminister sade att ”war on drugs” inte fungerar, men han vill inte legalisera, utan se en mer hälsobaserad strategi. EU vill ha med begreppet harm reduction (skadelindring) i deklarationen till Ungass. Hollands hälsominister Martin van Rijn sade att det räddar liv och att narkotikapolitik måste baseras på evidens och fakta, inte på ideologi.

Rysslands chefsförhandlare sade till Drugnews att man är oenig på några områden under narkotikamötet, men hoppas diplomatin ska lösa det. ”Men jag tror inte vi ändrar vår principiella ståndpunkt mot harm reduction”, sade han. Ryssland tillåter inte metadonprogram bland annat.

Sveriges delegation leds av Hans Lundborg, tidigare ambassadör i Wien och veteran inom narkotikapolitik, tillsammans med nuvarande ambassadören Helen Eduards. Sverige lyfter fram barnkonventionen (artikel 33 handlar om ungas rätt till en narkotikafri uppväxt), internationellt samarbete och att stå fast vid konventionerna.

– Vi står för en balanserad narkotikapolitik med mänskliga rättigheter för både användaren och omgivningen. Bäst är om vi kan enas om en slutdeklaration inför Ungass här i Wien. I New York vet man inte vad som annars händer, det kan bli mer politiserat, säger Hans Lundborg.

Förr var Sverige emot att termen harm reduction användes i narkotikasammanhang. Begreppet anses luddigt och har utnyttjats av legaliseringsrörelsen för att läsa in andra betydelser.

Hans Lundborg
Hans Lundborg

– Vår nya regeringen är inte längre emot det, en glidning javisst, men vi har sprutbyten och uppåt 140 metadonprogram numer i Sverige. Alltså Harm reduction. Men vi betonar att programmen ska ha socialarbetare och erbjuda kontakt till behandling för att lämna missbruket.
– Och vi står fortsatt fast vid målet om ett narkotikafritt samhälle, säger Hans Lundborg.

• Drugnews: Flera kändisar, FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan och expresidenter förespråkar idag en mer liberal väg, låta vissa droger tillåtas då hårda tag mot narkotika inte fungerat, utan bara gynnar kriminella ligor. Har de inte en poäng?

– Visst ifrågasätts narkotikapolitiken mer idag. Några hänvisar till att när förbudet mot alkohol i USA på 1920-talet togs bort, så försvann maffian. Men dagens kriminella livnär sig inte bara på cannabis, utan mycket annat – som heroin, kokain, nätdroger, människohandel och vapen. Det går ju inte legalisera allt, svarar Hans Lundborg.

Till Ungass-mötet i New York kommer svenska regeringen även få stöd av drottning Silvia för att stärka det drogfria perspektivet, avslöjar Hans Lundborg.

CND i Wien förbereder Ungass-mötet i april. Foto: Drugnews
CND-mötet i Wien förbereder Ungass i april. Foto: Drugnews

Per Johansson, Wfad, lyssnade på några av talen vid FN-husen i Wien i måndags.
– Tur att INCB finns, som vågar vara tydliga. Vad gäller harm reduction är det ett otydligt begrepp, som nästan vad som helst kan läggas in i. Får en bofink se ut hur som helst, undrar han.

Men harm reduction diskuteras på nära varje sideevents och i korridorerna, exempelvis sprutbyten, metadon och heroinutdelning. Stora foton har hängts upp med texten ”ingen förtjänar att dö av det som är förebyggbart”.

Samtidigt som mötet i Wien startade så fördömde över 200 liberala organisationer världens regeringar för ”att inte erkänna de förödande konsekvenserna av en bestraffande och repressiv narkotikapolitik” när de förbereder toppmötet i New York. International Drug Policy Consortium med flera tror att tillfället att tänka om kring misslyckande av ”war on drugs” nog inte kommer tas av politikerna.

CND-mötet samlar över 1 000 delegater från regeringar, internationella organisationer och civila samhället för debatt om världens drogproblem. Tio utkast till resolutioner ska diskuteras, 74 sidoarrangemang hållas och dessutom finns många utställare på plats.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser