Smärtsjuk dömd för cannabisodling

Svea hovrätt fäller en ryggmärgsskadad man från Västerås för narkotikabrott efter att odlat och använt cannabis för smärtlindring. Tingsrätten hade tidigare friat honom.

Andreas Thörn, 37 år, bröt nacken i en trafikolycka för två decennier sedan och blev förlamad med ryggmärgsskada och sitter idag i rullstol. Han anser att sjukvården inte erbjudit tillräcklig effektiv behandling mot hans smärta.

Västmanlands tingsrätt ansåg att 37-åringen befann sig i en nödsituation då han istället börjat odla cannabis och blanda till kräm med kokosolja som han tog till kaffet dagligen för att leva ett drägligt liv. Tingrätten ville inte döma honom för brott.

Men åklagaren överklagade till hovrätten.
I torsdags kom domen i Svea hovrätt som gjort en annan bedömning. Han döms villkorligt och att betala böter på 11 700 kronor för narkotikabrott och ringa narkotikabrott. En nämndeman var oenig och ville fria.

– Samtliga juristutbildade i rätten anser att hans tillstånd inte är akut i det avseende som lagstiftaren tänkt sig för att en nödsituation ska anses föreligga, säger tillförordnad hovrättsassessorn Marcus Karlberg till Drugnews.

Han tillägger att det är upp till andra myndigheter – främst läkemedelsverket – än domstolar att avgöra vilka narkotiska preparat som ska få användas för behandling inom sjukvården. Obehandlad cannabis är inte godkänt i Sverige som medicin.

– Inget komplicerat mål egentligen, han har tillstått att han agerat på det sätt som åklagaren gjort gällande. Det har mer handlat om hur mycket smärta ska man behöva utstå innan man är framme vid punkten om en nödsituation och vilka alternativ som finns, säger han.

Hovrätten anser att nödbestämmelsen ska tillämpas restriktivt och att det inte varit en tillräcklig akut situation. Domstolen ifrågasätter inte Andreas Thörns berättelse om sitt lidande och att känt sig bättre av cannabiskrämen.

37-åringen var åtalad för framställt och innehav av cannabis och använt krämen. Hovrätten anser att det inte var en obetydlig mängd narkotika som påträffades av polisen. Att han odlat det mesta i ett tält i tvättstugan och kokat med olja till kräm för att underlätta intaget, gör att rätten finner agerandet varit ”så sofistikerat att det ska anses vara brott av normalgraden”.

En specialist berättade i rätten om de besvär patienter med ryggmärgsskador ofta har. Och läkemedelsexpert sade att alternativa behandlingar med exempelvis opiatläkemedlet metadon eller Sativex (cannabisbaserad spray mot spasmer för ms-patienters) är mindre goda för den situation som Thörn är i.

Nu döms han alltså för narkotikabrott för att framställt och självmedicinerat med cannabis. Han ska även betala 500 kronor till brottsofferfonden.

37-åringens advokat beklagar att hovrättens inte gör samma bedömning som tingsrätten och säger till SVT att de kommer överklaga domen till Högsta domstolen.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag två godkända cannabisbaserade läkemedel, som drygt 100 patienter får, enligt SVT.
Sativex framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Och Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för öka aptit hos bl a hiv-patienter. Antal patienter som får Sativex har ökat till över 300 personer 2017 och för Marinol har ansökningar ökat till cirka 16 år 2018.

Intressant innehåll är THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktivt). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha. Läkemedelsverket hade 2018 beviljat 27 ansökningar för Bediol (baserat på cannabis-växtdelar) på licens.

I USA tillåter hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser