”Cancerfall fördubblas om inget görs”

Antalet cancerfall kommer öka med 90 procent och samhällskostnaderna fördubblas till år 2040 om inget görs, enligt Cancerfondens nya rapport. Mer forskning, effektivare vård och prevention behövs – särskilt för minska rökning.

Sverige har stora utmaningar framför sig när antalet cancerpatienter kommer att nära fördubblas på 25 år. Och samhällskostnaderna (både direkt och indirekta) beräknas öka från 36 miljarder kronor idag till över 68 miljarder under tiden, enligt beräkning av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) som gjorts på uppdrag av Cancerfonden.

Enligt en prognos så kommer år 2040 drygt 100 000 svenskar varje år drabbas av cancer. Samtidigt lever människor längre och får olika cancersjukdomar senare i livet. En dubblering till över 630 000 invånare kan då leva med en cancerdiagnos.

Cancerfonden efterlyser konkreta åtgärder för att minska antalet som insjuknar och tackla de befarade ökade kostnaderna i cancervården.

”Cancer är en av våra vanligaste folksjukdomar. Var tredje svensk kommer någon gång under sin livstid att drabbas av cancer. För dem som drabbas av sjukdomen förändras livet och det får även konsekvenser för deras familjer och vänner. Det är dags att regeringen växlar upp kampen mot cancer på allvar. Fördubbla de offentliga investeringarna i forskning, effektivisera cancervården och satsa på en aktiv preventionspolitik”, skriver tre företrädare för Cancerfonden på DN-debatt.

Vad gäller förebyggande insatser så anser artikelförfattarna att viktigaste på kort sikt är att utredningsförslagen blir av om att förbjuda exponering av tobak och utöka rökförbud till även uteserveringar, lekplatser, hållplatser i kollektivtrafiken.

Enligt WHO kan uppåt en tredjedel av all cancer förebyggas genom hälsosammare levnadsvanor. Att minska tobaksrökning är den viktigaste åtgärden. Men även minska övervikt, ohälsosam kost, dricka mindre alkohol som har tydligt samband till flera cancersjukdomar. Röra på sig mer och vara försiktig i solen.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) medger det finns brister i vården idag och att det saknas vissa yrkeskategorier inom cancervården, såsom patologer och specialistsköterskor.

Att sprida kunskap om hur levnadsvanor kan förbättras är viktigt anser han.
– Det är just det förebyggande arbetet som är en av nycklarna i detta tillsammans med naturligtvis att göra effektiviseringar inom vården, säger han till Sveriges Radio.

D567-Cancerfondrapp2016• Enligt Cancerfondens nya rapport (pdf-fil, 128 sidor) ökar hudcancer mest. Vanligaste cancersjukdomar är prostata, bröstcancer, hudcancer, tjocktarmscancer och lungcancer. Drygt 60 500 personer fick en cancerdiagnos år 2014.

• Samma år avled drygt 22 300 personer i cancerrelaterade sjukdomar. Vanligast var lungcancer och cancer i prostata och tjocktarm.

• Cancerfonden ger sedan 2006 ut årlig rapport som granskar cancervården, forskning och prevention.

Annonser