Föräldraoro om barn och alkohol

|UPPDAT| Nära hälften av tonårsföräldrar med barn 13-17 år är oroliga för att deras unga ska råka illa ut på grund av alkohol. Det visar en enkät inför Valborgsfirandet som IQ uppdragit Sifo att göra. /Ny Tonårsparlör på väg. +5 tips inför helgen.

I enkäten som gjordes i början av april svarar 81 procent av de tillfrågade 1 000 tonårsföräldrarna att de tror det är vanligt att minderåriga dricker alkohol. Men bara 5 procent tror det är vanligt att deras egna barn gör det.

FRISPRÅKIG Juan-Pablo Roa, ny vd på IQ. Foto: Drugnews
Juan-Pablo Roa

Diskrepensen är lite anmärkningsvärd. Många tror att det är vanligt att unga dricker alkohol, men att det inte gäller deras egna barn. Det visar att fler föräldrar nog borde ta sig tiden och sätta sig ner med sin tonåring och prata och samtidigt öka sin kunskap och minska oron, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ-initiativet som efterlyser smartare förhållningssätt till alkohol, till Drugnews.

Samtidigt uppger över hälften av föräldrarna (55 proc.) i undersökningen att de tror deras tonårsbarn kommer dricka sig fulla före de fyllt 18 år.

Valborg är en kväll då många unga gör sin alkoholdebut. Att den ligger i år ligger på en lördag och vädret är kyligt kan ha en viss effekt. Men Juan-Pablo Roa menar att förebyggande åtgärderna är mer viktiga.

Det finns många olika inställningar, allt från att låta tonåringar vara ifred till att föräldrar ska ”stänga in dem” på Valborg och andra festhelger.

– Att låsa in barn tror jag inte alls på. Man ska inte stigmatisera i onödan. Bättre att prata om risker med alkohol och vara konkret. Och exempelvis erbjuda att hämta barnen en viss tid på kvällen, säger Roa.

En majoritet av tillfrågade föräldrar (57 proc.) menar att om fler vuxna är ute på Valborgskvällen, så skulle färre ungdomar berusa sig.
I tilläggsfråga i undersökningen vill nära tre av fyra tonårsförälder se mer alkoholfria aktiviteter för ungdomar vid Valborg. Flera kommuner anordnar sådana, men inte i den omfattning som föräldrarna önskar.

ur Tonårsparlören 2016
ur Tonårsparlören 2016

TONÅRSPARLÖREN / I dagarna får över 100 000 vårdnadshavare med barn som fyller 14 år i år, IQ:s årligt återkommande bok Tonårsparlören (pdf-fil, 73 sidor) i brevlådan. Boken är avsedd att bidra till samtal om alkohol mellan föräldrar och deras barn. I år finns Tonårsparlören även som ljudbok och på engelska.

Parlören anses ha bidragit till en positiv utveckling då allt fler ungdomar är helnyktra. Enligt CAN:s skolenkät ifjol med niondeklassare svarade bara 42 procent att de dricker alkohol, historiskt lågt (för några decennier sedan var siffrorna uppåt nio av tio unga).

5 tips inför Valborg

  • Visa att du bryr dig – Prata med din tonåring – om vad de ska göra, befinna sig, vilka de ska träffa och hur du ser på alkohol och hålla tider.
  • Bjud inte och köp inte ut alkohol till ditt barn
  • Hjälp till att säga nej –  ge sitt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.
  • Håll kontakten. Bestäm tid för att höras och föräldern bör finnas tillgänglig.
  • Kom överens med andra vuxna. Om förhållningssätt om alkohol och tider.

Källa: IQ och Tonårsparlören

Annonser