Liberaler oeniga om cannabis

Låt sjuka minska smärta med cannabis – straffa dem inte, menar Henrik Edin, LUF-ordförande i en debattartikel i Metro. Men ålderskvinnan i Liberalerna, läkaren Barbro Westerholm, varnar för självmedicinering – byt inte ut medicin mot cannabis.

Liberala ungdomsförbundet – som vill tillåta cannabis i landet – ger sig in i debatten om drogen som medicin. Bland annat utifrån en fällande dom i hovrätten mot en ryggskadad som självmedicinerade med cannabis han odlat för att lindra kroniska smärtor.

Henrik Edin, Foto: Dennis Lindbom
Henrik Edin, Foto: Dennis Lindbom

”Man behöver fråga sig hur mycket staten ska bestämma över människors liv. Det är nämligen inte orimligt att en människa får bruka vilka substanser den vill, bara det inte skadar någon annan. Om det är i medicinskt syfte, för att lindra smärta av något slag, borde saken vara självklar”, skriver Edin.

Och att det är fel när ”överdriven moralism” hindrar människor att leva sina liv fullt ut. Han ser cannabis som en underutnyttjad resurs och att politikerna bör släppa skygglapparna.

Han får mothugg av Barbro Westerholm, 82 år, riksdagsledamot för Liberalerna och läkare och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen.

Men självmedicinering med ämnen som inte genomgått den kontroll vi kräver för läkemedel innebär klara risker, inte minst när det gäller cannabis”, skriver hon i Metro.

Barbro Westerholm, Liberal riksdagskvinna
Barbro Westerholm

Westerholm vill avråda för det och legalisering av cannabis, särskilt med tanke på risker med beroende, psykisk påverkan och andra skadeverkningar drogen har enligt forskning. Men tycker det vore intressant om läkemedelsbolag under kontrollerade former kunde göra klinisk prövning av extrakt från cannabis för exempelvis behandling av smärtor.

”Då skulle vi kunna få fakta om nytta och risker med sådan behandling”, avslutar hon.

Metro har intervjuat flera om cannabis möjlighet som medicin. Trots klassning används exempelvis cannabisbaserad CBD-olja av epileptiker. ”Det finns ett stigma, men det kanske ändras nu, säger cannabisforskaren Amir Englund till tidningen.

Men att föra in oljan från utlandet är olagligt. Och det finns även hälsoskäl för det.
– Man måste vara extremt försiktig med att beställa sådant från nätet över huvud taget, det finns ingen som helst kvalitetskontroll. Det kan bli livsfarligt, inget av detta är godkänt som läkemedel för eget bruk eller ordination. Utöver det kan det finnas tungmetaller, andra läkemedel eller giftiga substanser i dem, säger Muzaffer Ozalp, klinisk utredare på Läkemedelsverket, till Metro.

En studie av barnpatienter med en ovanlig form av epilepsi har gjorts av brittiska läkemedelsföretaget GW Pharmaceuticals. Barn med snittålder 10 år fick cannabisbaserad medicin (Epiidiolex) som uppges minskat anfallen med 39 procent. All information om studien är ännu inte publicerad.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag två godkända cannabisbaserade läkemedel, som drygt 100 patienter får, enligt SVT.
Sativex framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Och Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för öka aptit hos bl a hiv-patienter. Antal patienter som får Sativex har ökat till över 300 personer 2017 och för Marinol har ansökningar ökat till cirka 16 år 2018.

Intressant innehåll är THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktivt). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha. Läkemedelsverket hade 2018 beviljat 27 ansökningar för Bediol (baserat på cannabis-växtdelar) på licens.

I USA tillåter hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser