Cannabis som medicin i Tyskland?

BERLIN Från nästa år kan cannabis komma att tillåtas som läkemedel i Tyskland.

Herman Gröhe
Herman Gröhe

– Vårt mål är att svårt sjuka människor ska kunna få den bästa tänkbara behandlingen, sade hälso- och sjukvårdsminister Hermann Gröhe, som i onsdags presenterade lagförslaget för tyska regeringen, enligt Die Welt och AFP.

Cannabis har förutom ruseffekt också smärtlindrande verkan och används ibland även för patienter som behandlas för cancer, ögonstarr, aids, ms-spasmer och andra sjukdomar. Men rökning av obehandlad ”medicinsk marijuana” har även blivit en väg för legalisering av drogen för rekreationsbruk.

Gröhe tillstår att marijuana för medicinskt bruk inte är oförargligt och betonar att det bara ska bli tillgängligt på apotek och vara receptbelagda. Tyskland ska importera substansen innan övervakade odlingar finns i landet.

Hälsoministern (kristdemokratiska CDU) tror att lagförslaget kan träda i kraft under våren 2017, om underhuset i förbundsdagen godkänner det.

”Medicinsk marijuana” tillåts i flera delstater i USA och flera länder, men är kontroversiellt. Avsedda effekter bedöms av läkemedelsmyndigheter inte väga upp biverkningar. Harvard-professorn Bertha Madras, som utrett frågan för WHO, skrev häromdagen en artikel i Washington Post om ”fem orsaker till varför cannabis inte är medicin”.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser