Cannabis som medicin i Tyskland?

BERLIN Från nästa år kan cannabis komma att tillåtas som läkemedel i Tyskland.

Herman Gröhe
Herman Gröhe

– Vårt mål är att svårt sjuka människor ska kunna få den bästa tänkbara behandlingen, sade hälso- och sjukvårdsminister Hermann Gröhe, som i onsdags presenterade lagförslaget för tyska regeringen, enligt Die Welt och AFP.

Cannabis har förutom ruseffekt också smärtlindrande verkan och används ibland även för patienter som behandlas för cancer, ögonstarr, aids, ms-spasmer och andra sjukdomar. Men rökning av obehandlad ”medicinsk marijuana” har även blivit en väg för legalisering av drogen för rekreationsbruk.

Gröhe tillstår att marijuana för medicinskt bruk inte är oförargligt och betonar att det bara ska bli tillgängligt på apotek och vara receptbelagda. Tyskland ska importera substansen innan övervakade odlingar finns i landet.

Hälsoministern (kristdemokratiska CDU) tror att lagförslaget kan träda i kraft under våren 2017, om underhuset i förbundsdagen godkänner det.

”Medicinsk marijuana” tillåts i flera delstater i USA och flera länder, men är kontroversiellt. Avsedda effekter bedöms av läkemedelsmyndigheter inte väga upp biverkningar. Harvard-professorn Bertha Madras, som utrett frågan för WHO, skrev häromdagen en artikel i Washington Post om ”fem orsaker till varför cannabis inte är medicin”.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag två godkända cannabisbaserade läkemedel, som drygt 100 patienter får, enligt SVT.
Sativex framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Och Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för öka aptit hos bl a hiv-patienter. Antal patienter som får Sativex har ökat till över 300 personer 2017 och för Marinol har ansökningar ökat till cirka 16 år 2018.

Intressant innehåll är THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktivt). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha. Läkemedelsverket hade 2018 beviljat 27 ansökningar för Bediol (baserat på cannabis-växtdelar) på licens.

I USA tillåter hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser