Sven Andréasson får drogforskarpris

Professorn och alkoholläkaren Sven Andréasson tilldelas CAN:s drogforskningspris. Hans insatser kännetecknas av närhet mellan forskning och praktisk förebyggande verksamhet. Exempelvis lågtröskelmottagningen Riddargatan 1.

Han fick ta emot priset på 25 000 kronor i samband med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings årsmöte i Stockholm i onsdags.

Juryn skriver i en motivering att ”hans bidrag till svensk alkohol- och drogforskning är betydande både vad gäller vetenskaplig publicering och i att tillämpa forskningsresultat i praktisk förebyggande verksamhet”.

– Roligt. Jag ser priset som en uppmuntran för den forskningslinje jag sysslat med senare år, att exempelvis sänka sociala trösklar för beroende att våga söka hjälp hos vården, säger Sven Andréasson till Drugnews.

Sven Andréasson är född 1952 och är idag professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm.

Han disputerade 1990 vid KI med avhandlingen ”Misuse of alcohol and cannabis among young men: a longitudinal study of health effects”. Genom att följa cirka 50 000 män som mönstrade för värnplikten kunde hälsoeffekter studeras senare utifrån hur mycket de konsumerat alkohol eller cannabis.

De som drack mycket hade en kraftigt ökad dödlighet inom 15 år. Och de som ofta rökte cannabis hade ökad risk att drabbas av psykiska problem, inklusive schizofreni.

Fem år senare grundade han Stad-projektet i Stockholm som utvecklade och spred förebyggande metoder, exempelvis ansvarsfull alkoholservering och krogar mot knark. Han var ansvarig för alkohol- och drogprevention på tidigare Folkhälsoinstitutet, och startade omfattande kartläggning av narkotikaläget i landet och utvärdering av lokalt preventionsarbete.

Och parallellt arbetade han som alkoholläkare och startade för några år sedan landstingsfinansierade lågtröskelmottagningen Riddagargatan 1 i centrala Stockholm. Där går kliniknära forskning, utbildning (särskilt inom primärvården) och behandling hand i hand. Alkoholberoende i olika nivåer kan komma in direkt från gatan, kartlägga sina problem och vanor och få stöd. Trycket är stort och besökarna många, fler mottagningar har startats i länet.

• Framöver?
– Nu ska vi undersöka om metodiken även går att använda på cannabisrökare. De flesta av dem är inte socialt utslagna och drar sig för att söka hjälp, säger Sven Andréasson.

07-vinglas31.jpgHan är föreningsaktiv och ordförande i Alkoholpolitiskt Forum. Han är också med i ”Wendelsbergsgruppen”, där internationella forskare årligen utifrån ett tema går genom vetenskapliga studier om olika alkoholproblem, senast dess effekter (andrahandsskador) på omgivningen. Han har också rest och berättat om svensk alkoholpolitik i Indien.

Sven Andréasson har publicerat ett hundratal vetenskapliga artiklar. Han deltar även debatten och skriver populärvetenskap, och har exempelvis ifrågasatt vinets påstådda hälsoeffekter.

Annonser