Hyresnämnd sågar rökfria hus

Hyresnämnden i Göteborg slår fast i ny dom om ett fall i Varberg att rökning inomhus är tillåtet även om rökförbud står i kontraktet.


Fastighetsägaren ville säga upp en 61-årig man för att stört grannarna. Det handlade både om fester, sjungande och att mannen rökt i sin bostad trots att rökförbud står i hyreskontraktet.

Hyresnämnden menar att störningarna inte anses allvarliga, klagomål senaste året har handlat om röklukt inte buller, och det har blivit lugnare i år.

”Rökning i normal omfattning inne i en lägenhet får i flertalet fall anses tillåtet, även om det finns ett förbud mot rökning intaget i hyreskontraktet. Den omständigheten att X rökt inne i sin lägenhet kan därför i sig inte läggas honom till last i detta ärende”, skriver nämnden i ett beslut om en man i Varberg som hyresvärden försökt säga upp, rapporterar tidningen Hem & Hyra.

Beslutet har inte överklagats av hyresvärden. I ett annat beslut tidigare har rökning klassats som en störning, men rökförbud i hyreskontrakt har inte prövats i högre rätt som hovrätt och därmed inte blivit prejudicerande.

De flesta hus som byggs i Göteborg är numer rökfria. Kommunala bostadsbolaget Poseidon där ändrar sig inte efter nya domen, utan fortsätter ha rökfritt i hyreskontrakten.
– Det första vi gör är i vilket fall alltid att prata med hyresgästen, inte att springa till domstol. Vi vill ha dialog med våra hyresgäster, säger bolagets kommunikationschef Göran Leander till Hem & Hyra.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser