Uppdrag motverka överförskrivning

Regeringen vill försöka minska överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel Bland annat genom att läkare lättare ska kunna gå in i varandras journalsystem.

Idag kan en patient gå runt och ”shoppa” mediciner via olika läkare och få ut riskabelt mycket medicin. Nu ger regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten att underlätta och förbättra kontroll och se vilken förskrivningsrätt en läkare har.

Uppåt 99 procent av patienter idag får elektroniska recept, vilket borde underlätta en bättre kontroll mot överförskrivning. Nuvarande system har både risker för patienter och är arbetsbelastande för farmaceuter.

– Vi måste få stopp på den felaktiga förskrivningen och användandet av narkotiska läkemedel. Det handlar både om att motverka kriminalitet och om att motverka missbruk. Dagens två myndighetsuppdrag är ett led i det arbetet, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i en kommentar.

I en kommentar till TT säger han även att statistik från Socialstyrelsen över narkotikarelaterade dödsfall visar att antalet som dör av sådana läkemedel är större än man trott.
Uppdragen ska redovisas i höst och våren 2017.

Från 1 juni skärps dessutom kontrollen av utskrivna pappersrecept för narkotikaklassade mediciner genom att bl a försvåra manipulering av dem.

Annonser