Alkohol påverkar andra negativt

Forskare i 40-tal länder ska studera hur alkoholmissbruk skadar omgivningen. De menar att dess roll är undervärderad – och att WHO idag inte fullt mäter dess sociala skador.

Alkoholen drabbar genom våld, bråk och olyckor även omgivningen och när anhöriga eller arbetskollegor dricker för mycket. Men mycket lite av detta registreras i WHO:s skaderegister, rapporterar Vetenskapsradion.

Robert Room
Prof R Room

– Vi lever i ett samhälle där vi blundar för risker med alkohol, säger alkoholforskaren professor Robin Room från Australien som tidigare arbetat i Sverige.

De har lärt av hur prevention mot tobaksskadorna gick till. Först när skador på omgivningen av ickerökare blev kända började världshälsoorganisationen på allvar uppmärksamma dem. Och en ramkonvention för att minska rökningen togs fram som de flesta länder anslutit sig till.

Nu hoppas forskarna att genom registerstudier och intervjuer kunna visa på hur vilka negativa effekter även alkoholen har. I en svensk studie från 2012 uppgav 30 procent av befolkningen att man påverkades av andras drickande och 15 procent att de påverkades negativt, dvs. över en miljon personer.

En global alkoholstrategi antogs 2010 som varnar för alkohols koppling till dödlighet och relaterad sjuklighet. Men man är ännu inte satt tillräcklig kraft bakom den, menar Robin Room.

Annonser