Läkemedel säljs utan tillstånd

Läkemedelsverket fann vid kontroll att varannan besökt butik för utländska livsmedel sålde läkemedel utan tillstånd. Några var narkotikaklassade och några var antibiotika.

Totalt besökte Läkemedelsverkets utsända 27 butiker i Stockholm, Malmö och Uppsala. I hälften av butikerna (28 stycken) fanns utländska läkemedel till salu. Totalt upptäcktes 150 olika läkemedel utan tillstånd att säljas, (133 av dessa hade polsk text).

Vanligast skedde otillåten försäljning i butiker med polska varor – åtta av nio besökta butiker sålde polska läkemedel. Försäljningen gjordes öppet vilket uppfattas som att handlarna inte har kunskap om reglerna.

– Det finns flera risker med att läkemedel som inte är godkända säljs på det här sättet: Kvaliteten av läkemedlen kan inte garanteras eftersom de inte distribuerats på ett säkert sätt, läkemedlen kan inte återkallas och det finns inga garantier för att läkemedlen är äkta. Samtidigt saknas farmaceutisk rådgivning eller information på svenska, säger Martin Burman, utredare på Läkemedelsverket, i en kommentar.

Myndigheten hade fått rapporter om att olaglig försäljning av medicin förekom i specialbutiker för utländska varor, varför kontrollbesöken gjordes. Några av läkemedlen var narkotikaklassade och andra var antibiotika.

Även om vissa receptfria läkemedel numer även får säljas i vanliga butiker, som matbutiker och bensinstationer, så är kraven höga. De måste vara inköpt på rätt sätt, ha svensk text och vara godkända i Sverige för att säljas vid sidan av apotek.

Annonser