Starkt stöd för rökfria utemiljöer

En klar majoritet av svenskarna vill att rökförbudet utvidgas till flera utemiljöer. Även högre skatt på cigaretter har starkt stöd, enligt undersökning av SOM-institutet.

Undersökningen omfattar 3 400 personer och har gjorts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet i samarbete med Tobaksfakta.

Stödet för att utvidga dagens rökbegränsningar även utomhus är tydligt. Till även rökfria utomhusserveringar gillar 74 procent, hållplatser och perronger (79 proc.), rökförbud vid entrén till offentliga byggnader (83 proc.).

Tydligast är stödet för att införa rökfria lekplatser där hela 92 procent ställer sig bakom, medan rökfria balkonger i flerfamiljshus vill 66 procent ha. I procenttalen ingår såväl svarsalternativ ”mycket bra” som ganska bra”.

En remissrunda om utvidgade rökfria utemiljöer avslutas 1 juli efter en översyn av tobakslagen. Regeringsförslag väntas i höst för att minska den hälsovådliga rökningen och förebygga att unga börjar.

I SOM-institutets enkät ingick attitydfrågor till tobaksförebyggande insatser. Deltagarna fick även ta ställning till förslag om exponeringsförbud i butiker där tobak säljs, vilket stöds av 52 procent. Och två av tre är positiva till högre cigarettskatt.

Störst är stödet för rökfria uteserveringar i åldersgruppen 30-49 år, högre bland kvinnor än män, och i hushåll med barn. Egna rökvanor var tydligast utslagsgivande för attitydsvaren.

Stödet för neutrala tobakspaket var svagare, 44 procent, och för ett rökfritt samhälle 44 procent. Svenska regeringen och riksdagen har i år ställt sig bakom målet Rökfritt Sverige år 2025.

D626-MargaretaHaglund2
Margaretha Haglund

– Det är positivt med det starka stödet för rökfria utomhusmiljöer i den här undersökningen. Samtidigt indikerar resultaten generellt att det finns en brist på kunskap hos allmänheten om att det behövs flera olika åtgärder för att minska tobaksskadorna, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta, i en kommentar

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser