Kritik mot lägga ner alkohol-projekt

B931-FHI-tankom-log1minim2.jpgRegeringsuppdraget Tänk Om har lagts ner, vars syfte varit att minska tonåringars tillgång på alkohol genom att förmå föräldrar att inte bjuda eller langa. Folkhälsomyndigheten hittade ingen som ville ta över och tycker inte att det är dess uppgift att driva det vidare.

Insatsen Tänk Om har i flera år genomförts av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Systembolaget, polisen och länsstyrelserna. Med mediakontakter, kunskapsmaterial och ekonomiskt stöd till kampanjer runt landet för att inte unga ska få tillgång till alkohol.

Insatserna har gjorts lokalt särskilt vid Halloween, nyår, Valborg och skolavslutningar. Exempelvis med information utanför systembutiker om att vuxna inte ska langa till ungdomar. Och att föräldrar ska förstå vikten av gränssättning och normer kring alkohol och riskerna med tidig alkoholdebut.

Anna Jansson, Folkhälsomyndigheten
Anna Jansson, Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson

Men 1 juli stängdes projektets webbsida som Folkhälsomyndigheten drivit sedan regeringsuppdraget avslutats.
– Vi försökte hitta någon aktör som kunde ta över, men ingen hade möjlighet. Insatsen har varit uppskattad och ett komplement till det lokala alkoholförebyggande arbetet som nog kan ha bidragit till att fler föräldrar inte bjuder sina barn på alkohol och att fler unga inte dricker. Men insatsens effekter har inte särskilt utvärderats, säger Anna Jansson, chef för enheten hälsofrämjande levnadsvanor, till Drugnews.

Hon hänvisar till att Folkhälsomyndigheten fått nytt uppdrag i genomförandet av nya strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken åren 2016–2020. Bland annat verka för nationell samordning och för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete.

Denna nya roll ger inte utrymme för operativt riktade insatser som Tänk Om, menar hon. Myndigheten ska istället stödja förebyggande arbetet med kunskap om exempelvis tillgänglighetsbegränsande åtgärder för att senarelägga ungas alkoholdebut.

Folkhälsomyndigheten hade tilldelats 7 miljoner kronor årligen för Tänk Om, varav 4,7 miljoner slussats vidare till lokalt arbete. I myndighetens nya roll finns inte denna typ av riktade uppdrag och pengar.

– Det handlar om prioriteringar och att utföra det arbete som vårt nya uppdrag inom ANDT-strategin innebär, säger Anna Jansson.

Några har hört av sig och beklagat att Tänk OM-insatsen läggs ner. I Karlshamns kommun har ANDT-strategen Jenny Andersson ofta använt materialet. Tillsammans med polis och föreningar har hon delat ut information och samtalat utanför systembutiker vid Valborg och skolavslutningar.
– Det är hemskt synd att Tänk Om avslutas, det har varit till stor hjälp, säger hon.

En aktör som tillfrågats om att ta över och driva projektet är IQ-initiativet, som även står bakom Tonårsparlören och andra attitydinsatser kring alkohol.

– I grunden tycker jag att ett sådant här projekt ska samordnas av en myndighet. Vi tittade seriöst på det när vi fick frågan, men har idag inte möjlighet, säger Juan-Pablo Roa, vid på IQ, till Drugnews.

Juan-Pablo Roa, IQ
Juan-Pablo Roa, IQ

Han är kritisk till att ett uppskattat projekt läggs ner och ser inget i ANDT-strategin som motiverar en nedläggning. Han tycker att regeringen borde ge myndigheten eller någon annan i särskilt uppdrag att fortsätta med Tänk Om.

– Att Folkhälsomyndigheten lägger ner den insats som kanske är mest uppskattad sänder tråkiga signaler. Man drar undan mattan för alla ute i landet, inte minst ANDT-samordnare och ideellt engagerade, som gör ett fantastiskt jobb, säger Juan-Pablo Roa.

Annonser