Almedalen ger perspektiv

Idag inleds den årliga Almedalsveckan i Visby. Oavsett vilken samhällsfråga man är intresserad av så finns det mycket intressant för den som besöker årets upplaga av Almedalen.

Det gäller naturligtvis också de som är intresserade av drogfrågan. Det allra mesta är dessutom öppet för allmänheten och gratis, till skillnad från de olika specialkonferenser och möten som ordnas under resten av året. Sedan är det naturligtvis så att det inte är den vecka då det är enklast att få tag på vare sig billigt boende eller billiga resor till Gotland.

bild på partiledartal 2015

Den som är spännande är att det också går att ta del av olika perspektiv, om än inte alltid på samma seminarium. Den som är intresserad av narkotikapolitik kan redan idag besöka seminariet Vad är en human narkotikapolitik , som arrangeras av tidning Syre på söndagen, för att måndag den 4 juli besöka seminariet ”Är målsättningen en narkotikafri värld realistisk?” som anordnas av KRIS, RNS och ECAD.

Det är inte bara intresseorganisationer som är på plats, U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende vid Uppsala universitet har ett ambitiöst program med ämnen från Beroendeproblematiken i ett helhetsperspektiv till Familjeklassificering av narkotika.

När det gäller tobak är det tydligt att det är industrin som är mest aktiv, och då i forma av snusbranschen. Av omkring 25 seminarier om tobak, står Svenska snustillverkarföreningen för 10. Bland annat ställer man frågan ”Får kommunledningar bestämma vad som helst för sina anställda?”. Men det finns också möjlighet att lyssna till Sjuksköterskor mot tobak som berättar om hur sjuksköterskor hjälper sjuksköterskor bli tobaksfria och få en beskrivning av tobaksfrågan i ett barnrättsperspektiv .

Den alkoholpolitiskt intresserad kan också hitta många seminarier. Svenska Barnläkarföreningen håller seminariet ”Föräldrar med beroendeproblematik – vad gör samhället för det lilla barnet? ”. Tankesmedjan Nocturum håller seminarium om Politiska ideologier och deras förhållande till alkoholfrågan.

Den som vill ha lite olika perspektiv på alkoholreklam frågan kan gå både på Sveriges Bryggeriers seminarium Påverkar alkoholreklamen vår konsumtion och sedan gå på IOGT-NTO:s Alkoholreklam – för en starkare alkoholnorm.

GLADA I PARKEN! Patrik Kindesjö, Mats Granberg, Peter Mickelsson, Billy Nilsson och Ali Reunanen.
Hetast i Almedalen 2011

Almedalen är också en arena för opinionsbildning, även om det är svårt att komma igenom och höras i den kakafoni av budskap som sköljer över människorna i Visby under denna vecka. Men det går. PR-byrån Westanders utser varje år sedan 2009 ”Hetast i Almedalen”. 2011 utsågs KRIS till hetast i Almedalen för det tydliga sätt de syntes genom enhetliga t-shirts med budskap, 2012 var det Almedalsdrinken som ansågs hetast i Almedalen som ett ”alkoholfritt mingelalternativ utan pekpinnar”.

Men även om det går att vara på Almedalsveckan och tror att allt handlar om alkohol, narkotika och tobak, finns det ett sätt att få sina världsbild korrigerad. Den som lyssnar på det som egentligen står i centrum för veckan, partiledarnas tal, kommer med all sannolikhet att få uppleva en drogfri värld. I varje fall var det så i fjol. Då nämndes inte de problem som drogerna orsakar i världen av en enda av partiledarna.

Annonser