Grupptryck ofta bakom ungas rökning

En majoritet tonåringar anger psykisk ohälsa och kompisars påverkan som främsta orsak till att börja röka, enligt en ny enkät. A Non Smoking Generation anser att skolor måste bli tobaksfria stödjande miljöer.

Undersökningen släpps vid ett seminarie på tisdag i Almedalen och har genomförts av Novus på uppdrag av antirök-organisationen. Totalt har över 1300 webbintervjuer gjorts, varav 315 med unga i målgruppen 14-18 år.

En majoritet av deltagande tonåringar svarar att psykisk ohälsa kan vara en orsak till att börja röka, bland flickorna ser två av tre det som viktigt skäl.

Helen Stjerna, ny generalsekreterare på A Non Smoking Generation. Foto: ANSG
Helen Stjerna, ANSG

Och hela 91 procent svarar att grupptryck och påverkan från kompisar är främsta orsak till att många börja röka.
– Undersökningen visar att de flesta lär sig att röka i skolåren. Tillsammans med resultatet att kompisarnas påverkan är den främsta orsaken att börja röka kan vi se tydligt att rökning smittar och att skolan är platsen där det sker, säger Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, i en kommentar.

Fyra av tio unga tillfrågade svarar att bristande stöd från föräldrar kan bidra till att unga börjar röka och sju av tio tycker att de fått för lite eller ingen information om tobaksrökning.

A Non Smoking tycker det är en alarmerande bild att psykisk ohälsa och bristande stöd hemifrån ofta kan kopplas till rökdebuter. Unga är mer sårbara för nikotin än vuxna, enligt forskning.
– Därför måste både föräldrar och andra vuxna agera för att ge unga stöd att stå emot grupptryck, säger Helen Stjerna.

Organisationen föreslår att skolan blir tobaksfria stödjande miljö och att elevhälsan får mer kunskap om risk för självmedicinering med tobak vid psykisk ohälsa.

Men även att tonårsföräldrar informeras om behovet att tala med sina barn om tobakens risker. Ungdomar och unga vuxna bör också uppmanas att inte köpa ut eller bjuder andra unga på tobak, anser A Non Smoking Generation.

• Rapporten ”Rökning smittar” (pdf-fil, 12 sidor).

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser