Långtidsverkande paracetamol granskas

Efter en begäran från svenska Läkemedelsverket kommer den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, att utvärdera tabletter som avger den smärtstillande substansen paracetamol under en längre tid.


Paracetamol, som bland annat finns i Alvedon och Panodil, har lett till fall av överdoser och förgiftningsfall, och får numera bara säljas på apotek i Sverige. Ett särskilt problem är de tabletter som avger paracetamol under en längre tid.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer nu på begäran från svenska Läkemedelsverket att utvärdera nytta och risker med paracetamoltabletter som avger paracetamol under en längre tid än de tabletter som omedelbart avger paracetamol.

Det vanliga sättet för att bedöma och hantera överdoser och förgiftningar med paracetamol är utformade för tabletter som avger paracetamol omedelbar. Under de senaste åren har det förekommit ett antal fall av överdosering med vissa paracetamoltabletter som avger paracetamol under en längre tid. De fallen tyder på att det vanliga sättet inte är helt anpassad för att behandla överdoser med de produkter som avger paracetamol under längre tid.

Granskningen kommer att utföras av EMAs säkerhetskommitté PRAC, s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee , som kommer att utvärdera tillgängliga data angående risker med överdosering  och om några ytterligare åtgärder behövs vidtas.
Svenska Läkemedelsverket gick i slutet av juni ut med ett brev till sjukvårdspersonal där man varnade för att standardbehandlingen av  förgiftning med en av de aktuella tabletetr, Alvedon 665 mg, var otillräcklig.

Annonser