Kraftig ökning av kokaodling i Colombia

Odlingen av koka ökar kraftigt i Colombia. Under 2015 beräknas koka odlats på en yta om 96 000 hektar, en ökning med nästan 40 procent.


Det visar den senaste genomgången av läget i landet, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015 (pdf, spanska), som tagits fram av den colombianska regeringen och FN:s organ mot droger och organiserad kriminalitet, UNODC.

Bara under två tidigare år har kokaodlingarna varit mer omfattande i landet, mätningarnas första år 2001 och 2007. Så sent som 2013 uppskattade odlingsarealen till hälften, 48 000 hektar.

När det gäller den potentiella kokainproduktionen uppskattas den till 646 ton under fjolåret, en ökning med 46 procent jämfört med 2014.

Samtidigt minskade arealen med kokaodlingen i Peru under 2015  från  42 900 hektar till 40 300 hektar, en minskning med ungefär sex procent. Även i Bolivia minskar den odlade arealen marginellt. Minskningen från 20 400 hektar till 20 200 hektar innebär att arealen som användes för kokaodling 2015 är den lägsta sedan UNODC började sin undersökningarna där år 2003.

Colombia

Republik i nordvästra Sydamerika, med 45 miljoner invånare, huvudstad Bogotá med nio miljoner. De flesta katoliker. Ytan 2,5 gånger större än Sverige, sjökontakt med Karibien och Stilla havet. Tropiskt klimat och höga berg, såsom Anderna. Stora exportvaror är kaffe och kokain.

B1145-ColombiaMapEtt lågintensivt inbördeskrig har rasat i 50 år mellan staten, paramilitärer och olika gerillagrupper. Över ett hundratusen människor har dödats, 50 000 försvunnit och tusentals invalidiserats av personminor. Uppåt fem miljoner internflyktingar. Förhandlingar pågår mellan parter för att få slut på striderna. Ett fredsavtal uppges vara på gång mellan Colombias regering och Farc-gerillan 2016.

Landet världens största kokainproducent, cirka 70 procent av marknaden. Huvudmål är missbrukare i USA och Europa. ”Tyst miljökatastrof” när områden förorenats av kokaodling, kemikalier i kokainlaboratorier och besprutning från luften.

Juan Manuel Santos Colombias är president sedan hösten 2010 efter företrädaren Álvaro Uribe (2002-2010). Båda tillhör högerliberala U-Partiet.

Stora sociala skillnader, få äger mycket mark. En växande medelklass i större städer, men sex av tio invånare är fattiga. Särskilt utsatta är afro-colombianer och indianer. /Drugnews

Annonser