Färre akutbesök med höjda alkoholpriser

En liten ökning av alkoholskatten kan minska de våldsrelaterade sjukhusakutbesök i England och Wales med 6000 per år, enligt en rapport från Cardiff University.

Enligt studien är antalet våldsrelaterade besök på akutmottagningar är högre när priserna alkohol är lägre. Studien uppskattar att över 6 000 färre våldsrelaterade besök per år skulle bli följden av en 1-procentig ökning på alkohol utöver inflationen.

Studien undersökte effekten av alkoholpriser både på serveringsställen och i detaljhandel, samt socioekonomiska och miljömässiga faktorer, på graden av våldsrelaterade besök på akutmottagningar i England och Wales .

Anonymiserade uppgifter samlades in från vuxna som hade besökt någon av 100 akutmottagningar i England och Wales mellan 2005 och 2012, på grund av våld. Nationellt tillgängliga uppgifter om alkoholpris, utgifter och rådande socioekonomiska faktorer för åtta år studerades också.

Analysen visade att lägre alkoholpriser var förknippade med högre antal våldsrelaterade besök på sjukhusens akutavdelningar, efter hänsyn till fattigdom, skillnader i hushållens inkomster, köpkraft och tid på året.
Studien är publicerad i tidskriften Injury Prevention.

Annonser