Läkarkrav: Strama upp Laro-behandlingar

Hur kan vi strama upp Laro-behandlingar av opiatberoende? Den frågan ställer fyra läkare och en före detta socialminister i en debattartikel i Svenska Dagbladet om den svenska narkotikapolitiken.


Undertecknare av debattartikeln är läkarna Sven Britton, Jan Halldin, Kai Knudsen, Clas Sjöberg och den före detta socialministern Gabriel Romanus. I artikeln hänvisar de till den kraftiga ökningen av narkotikarelaterade dödsfall i Sverige och kritiserar Socialstyrelsen för att ha haft en överslätande hållning när de hävdat att ökningen till stor del beror på mer tekniska förklaringar.

Även om författarna understryker behovet av läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering av opiatmissbrukare, så kallad Laro-behandling, menar de att de senaste årens kraftiga utbyggnad har medfört att kvaliteten har försämrats. Det handlar bland annat om att personer som inte hade heroin som förstahandsdrog kommit med i programmen. Enligt artikelförfattarna är det mycket som talar för att det idag finns allvarliga brister i uppföljningen av programmen.

Debattartikeln är också kritiska till att vi har dålig kännedom om antalet injektionsmissbrukare. I artikeln skriver de att ”några tillförlitliga och uppdaterade antalsinverteringar finns pinsamt nog inte” och de menar att det gör att sprutbytes- och behandlingsprogrammen därmed baseras på osäkra och föråldrade uppskattningar av antalet missbrukare.

De lyfter också frågan om förskrivning av morfinliknande smärtstillande medel behöver regleras ytterligare. De konstaterar att  det sker en ökad förskrivning och de är tydliga med att förskrivningen bör begränsas till de patienter som verkligen har medicinskt behov av dem, men ”utan att återgå till puritanism” som de skriver.

Här har regeringen redan aviserat att det kommer förändringar och det är otydligt om och i så fall vad författarna önskar utöver det.

 

Annonser