Fler barn förgiftade efter legalisering

Antalet barn som kommer in till akutmottagningar i Colorado förgiftade av marijuana har ökat kraftigt sedan drogen legaliserades i delstaten. Det visar en ny artikel i den medicinska tidskriften JAMA Pediatrics.


Redan innan legaliseringen, när delstaten tillät så kallad medicinsk marijuana, såg man en ökning av antalet barn som fick uppsöka akutmottagningar med marijuanaförgiftningar, till exempel efter att ha ätit marijuana i form av kakor eller som godis. När delstaten legaliserade användningen av drogen helt ville man fortsätta följa utvecklingen.

I studien, Unintentional Pediatric Exposures to Marijuana in Colorado, 2009-2015,  tittade man i efterhand på barn som besökt akutmottagningen på Children´s hospital Colorado eller varit i kontakt med det regionala förgiftningscentrat.  Åttioen patienter utvärderades vid barnsjukhuset, och det regionala förgiftningscentret fick 163 marijuanaexponerings fall mellan den 1 januari 2009 och 31 december 2015 för barn som är yngre än 10 år.

– De flesta barnen var unga, runt två år och de flesta fall inträffade hemma, säger en av studiens författare professor George Sam Wang i en intervju på tidskriftens hemsida.

Resultatet av studien visar att fallen har ökat markant och i högre takt än resten av USA. Antalet fall ökade kraftigt från de två åren före till de två åren efter legalisering. Den genomsnittliga andelen marijuanarelaterade besök ökade från 1,2 per 100000 i befolkningen två år före legaliseringen till 2,3 per 100000 två år efter.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har fyra delstater hittills legaliserat drogen för nöjesbruk och 30-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag.

Samtidigt varnar forskning för allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga. /•Ny WHO-rapport om drogen.

(mer…)

Läs mer

Annonser