Neutrala tobakspaket även i Ungern

BUDAPEST Även Ungern planerar att införa neutrala standardiserade cigarettpaket 2019 för att minska rökning, skador och dödsfall.

Neutrala paket är en effektiv metod att minska tobaksindustrins reklam på förpackningarna. Men också minska lusten köpa designade paket och börja röka.

Australien var för några år sedan med ”plain packs” och mötte hårt motstånd från industrin, men stod på sig och gick vidare. Och fler länder vill följa efter, bland andra England, Irland, Frankrike och Norge i Europa.

Nu ansluter sig även Ungern för att minska tobaksbruk och förbättra folkhälsan. I lördags trädde en ny tobakslag i kraft för att genomföra unionens nya tobaksproduktiv.

Tobaksproducenterna måste genast i Ungern börja trycka varningsbilder på 65 procent av paketens fram- och baksida, en övergångstid för att sälja ut lagren med gamla paket gäller till 20 maj 2017.

På dagen två år senare 2019 införs neutrala tobakspaket i Ungern. Och året därpå så måste smaksatta cigaretter helt vara borta från hyllorna, skriver Budapest Business Journal.

• En grundlagsutredning undersöker möjligheterna om att införa neutrala tobakspaket i Sverige och presenteras i höst. Regeringen är försiktigt positiv.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser