Alkoholberoende saknar ett enzym

Forskare vid Linköpings universitet har funnit att ett enzym som påverkar impulskontrollen produceras sämre hos alkoholberoende personer. Upptäckten kan framöver underlätta ta fram verksamma läkemedel.

Studien publiceras nu i Nature-tidskriften Molecular Psychiatry och kan leda till nya behandlingsmöjligheter av alkoholism.

D656-MarkusHeilig2016-1
Prof Markus Heilig. Foto: Peter Modin

– Vi har arbetat hårt för det här. Enzymet PRDM2 har man tittat på inom cancerforskningen, men vi har inte vetat att det fyller en funktion i hjärnan, säger i Markus Heilig, professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för social och affektiv neurovetenskap vid Linköpings universitet, i en kommentar på universitets hemsida.

Det är Heilig som lett forskarlaget, som är verksamma i Linköping. De har samarbetat med forskare vid universitetet i Miami under ledning av svenska professorn Claes Wahlestedt, som nu håller på att ta fram små molekyler till läkemedel.

Man har länge misstänkt att alkoholberoende har en nedsatt funktion i hjärnans framlob, men forskargruppen är först med att bekräfta och visa på de biologiska mekanismerna.

Det ligger flera års forskning bakom att finna sambandet mellan alkoholism och brist på produktion av enzymet PRDM2 i hjärnans framlob.

Försök på beroende råttor har visat hur enzym-produktionen stängs av, vilket gör att de fortsätter konsumera. Och även när enzymet blockerades hos försöksdjur som inte var alkoholberoende uppstod samma nedsättning av impulskontrollen, rapporterar forskarna.

Denna nedsättning gör det svårare att styra impulser. En person med funktionen intakt klarar nog lättare att exempelvis en varm dag gå förbi en pub och konstatera att ”det vore gott med en öl nu, men jag måste tillbaka till jobbet”. Medan en beroende med sämre kontroll har svårare att låta bli, (”det är varmt och jag är törstig”), enligt forskarna.

– PRDM2 styr aktiviteten i ett flertal gener som är nödvändiga för en effektiv signalering mellan nervceller. När för lite enzym produceras skickas inga effektiva signaler från de celler som ska stoppa impulsen, säger professor Markus Heilig.

Nu hoppas forskarna att upptäckten kan bidra till att så småningom ta fram läkemedel som återställer impulskontrollen.

• Studien i Nature: ”Dependence-induced increase of alcohol self-administration and compulsive drinking mediated by the histone methyltransferase PRDM2”.

Annonser